Od té doby se tvář školy mnohokrát změnila, a to jak v oborové skladbě, tak i v prostorách a objektech, v nichž působila a působí. I po roce 1989 prošla škola celou řadou změn ve skladbě vyučovaných oborů i názvů školy.

Od 1. září roku 2006 nese škola současný, zjednodušený název Střední škola. U všech těchto novodobých změn byl i současný ředitel Lubomír Charousek, který má pod sebou sedmadvacet pedagogů a takřka tři stovky žáků. A právě ředitel školy 
své působiště v rozhovoru přiblíží.

Říká se, že k vědění je dlouhá cesta. U vás to, co se týče umístění školy, rozhodně platí. Kde vás potenciální zájemci v Lomnici naleznou?
Hlavní areál školy se nachází na okraji Lomnice nad Popelkou, směrem k vesničce Košov, dílny odborného výcviku včetně prodejny žákovských výrobků poblíž autobusového nádraží.

Na jaké obory se vaše Střední škola zaměřuje?
Máme široké portfolio jak učebních, tak studijních oborů. Uplatnění zde naleznou žáci, které zajímá potravinářství, gastronomie, cestovní ruch, podnikání a služby.

Můžete blíže specifikovat jednotlivé obory?
Pokud začneme studijními obory, tak se jedná o obory – Gastronomie, Cestovní ruch a dálková forma nástavbového studia Podnikání pro absolventy tříletých učebních oborů. Studijní obory, včetně nástavby, připravují žáky pro výkon odborných činností dle zaměření oboru například číšník specialista, provozní, pracovník cestovní kanceláře či informačního centra. Co se pak týče učebních oborů, tak mohu jmenovat obory Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská, Kuchařská a Pekařská výroba. Absolventi učebních oborů najdou uplatnění hlavně v podnikatelské sféře – cukrárny, pekárny, restaurace, různé typy stravovacích zařízení.

Který z oborů je podle vás pro studenty nejzajímavější?
Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na jednotlivci, každý obor je svým způsobem zajímavý a má svá specifika.

Nejlépe se člověk učí praxí. Jak to řešíte u vás?
Odborný výcvik u učebních oborů vyučujeme na vlastních pracovištích dle zaměření oboru. Například v moderně vybavených cukrářských a pekařských dílnách, školních kuchyních a jídelnách, cvičném baru, na pracovišti studené kuchyně a v odborné učebně stolničení. Pro žáky máme zajištěno dostatečné množství produktivní práce.

Dostanou se kulinářské speciality vašich žáků také mezi širokou veřejnost?
Ano. Výrobky žáků jsou nabízeny strávníkům formou školního stravování a široké veřejnosti ve školní prodejně, kde je možno zakoupit výrobky žáků formou volného prodeje, případně si je předem objednat. Dále zajišťujeme rauty pro organizace, firmy i soukromé osoby. Jeden z nejvýznamnějších partnerů školy je například AC Syner Turnov, kde připravujeme občerstvení při mezinárodním atletickém Memoriálu Ludvíka Daňka.

A dostanou se vaši žáci během studia i do „ostrého" provozu?
Někteří ano, například žáci 3. ročníku učebního oboru Kuchař – číšník absolvují výuku části osnov odborného výcviku na smluvních pracovištích, jedná se o horské restaurace. Dlouhodobě spolupracujeme například s Wellness hotelem Svornost Harrachov a Hotelem FIT FUN Harrachov.

Pokud se nepletu, tak kromě firem spolupracujete i se státními institucemi?
To opravdu mohu potvrdit. Dlouhodobě spolupracujeme s Hospodářskou komorou České republiky. K závěrečným zkouškám si zveme jejího zástupce, který má právo navrhnout absolventy, kteří splní přísná kritéria, stanovená hospodářskou komorou, na ocenění. Spolu s absolventy získává ocenění za vzornou přípravu žáků i škola. Ocenění jsou předávána vždy v podzimních měsících v sídle Hospodářské komory ČR v Praze.

S Hospodářskou komorou ČR však souvisela i další aktivita.
Máte pravdu. Byli jsme zapojeni do projektu Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti. Jednalo se o takzvané „Firmičky", kdy si studenti pod vedením učitelek odborného výcviku Jany Cermanové a Karin Brožové prohlubovali znalosti a dovednosti „cukrářského řemesla", ale i základy samostatného podnikání. Vlastní výuku doplňovaly i odborné exkurze. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále, a to u všech 
oborů.

Podle toho, co jste vyjmenoval, máte budoucím žákům opravu co nabídnout. Pokud tento rozhovor zaujme rodiče absolventů základních škol, tak do kdy k vám mohou podat přihlášku?
Podávání přihlášek na další školní rok končí 15. března 2016.

Soutěže dělají z mistrů Mistry aneb Lomničtí studenti postrachem vavřínových ceremoniálů

Uznávaná a léty prověřená teorie Jana Amose Komenského – Škola hrou, se ve velké míře zabydlela i do praxe lomnické Střední školy. Vždyť jak si lépe vytříbit znalosti a um, než při různých kláních.

Například žáci oboru Gastronomie se pod vedením učitelky odborného výcviku již několikrát zúčastnili Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu. Letos na konci listopadu se jejich neodmyslitelná pochutina vánočních tabulí umístila na krásném třetím místě.

Stejné umístění čekalo loni i na žákyně 3. ročníku soutěže Filmové speciality s Klasou. Nutno však dodat, že se v jejich podání jednalo o premiérovou účast, kdy na vybrané téma Slavnosti sněženek sestavily pod vedením odborného učitele recepturu na hlavní pokrm Srnčí ragú s ořechy a houbami.
Pokrm z „divoké" jim také otevřel dveře do filmového průmyslu, kdy na začátku loňského prosince postoupily v soutěži do finále, které se uskutečnilo v Praze na Barrandově, kde pod dohledem odborné poroty a zraky diváků soutěžní pokrm připravovaly. Tam obsadily 4. místo. „Rádi se přihlásíme i do dalších ročníků. Zatím však tato soutěž nebyla vypsána," uvedla zástupkyně ředitele školy Miroslava Rajmová, která motivuje žáky k účasti v další soutěži – Barvy jara a velikonoc, kde lomničtí kuchtíci obhajují první, respektive třetí místo. Podobná umístění čekala i na žáky, kteří se zúčastnili soutěže vypsané Asociací kuchařů a Cukrářů České republiky v Městci Králové. „Jednalo se o soutěž Srdce na talíři, které se od nás zúčastnila tři dvoučlenná družstva," uvedla zástupkyně ředitele s tím, že cukráři, kteří museli ukázat svoji zručnost při výrobě dortu s pohádkovou tématikou, obsadili 2. a 3. místo a kuchaři, jež předvedli svoji zručnost nejenom při přípravě chlebíčků a kanapek, ale i při prostření slavnostní tabule pro dvě osoby, odjížděli do Lomnice nad Popelkou se stříbrnou medailí na krku.

„Už nyní se těšíme na další ročník," uvedla zástupkyně ředitele lomnické školy Miroslava Rajmová a dodala, že: „Soutěží, na které se těšíme a na které žáky nominujeme, je však mnohem víc. A jsem pyšná, že se ve všech kláních naši studenti umísťují na předních místech."

Vzdělání není jen výsadou mladých. Přijďte se učit i vy

Střední škola v Lomnici nenabízí pouze střední vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem. Své uplatnění zde naleznou i lidé, kteří nejsou spokojeni se svým vzděláním a chtějí se dále rozvíjet. „Máme širokou nabídku vzdělávacích programů pro dospělé, orientovaných jak do profesní sféry – oblast rekvalifikací v oborech Kuchař, Číšník, Cukrář, Pekař, tak i jazykové kurzy, kurzy zaměřené na ekonomické vzdělávání, i volnočasové krátkodobé kurzy," uvedla zástupkyně ředitele školy Miroslava Rajmová s tím, že výuka probíhá v odpoledních hodinách nebo formou víkendových soustředění. V současné době byla ukončena výuka vzdělávacího programu z úplné kvalifikace „Kuchař – Příprava teplých pokrmů". Na jarní období připravujeme výuku vzdělávacího programu z úplné kvalifikace „Číšník – Složitá obsluha hostů", a z úplné kvalifikace „Kuchař – Příprava minutek" a „Příprava pokrmů studené kuchyně", řekla Miroslava Rajmová s tím, že každý uchazeč, který prokáže získání úplné kvalifikace, má možnost se přihlásit k závěrečné zkoušce, jejímž výsledkem je získání výučního listu. Aktuální nabídka kurzů je vždy zveřejněna na stránkách školy.

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc

Lomnická střední škola je zařízením mnoha „profesí". A třeba se za pár let, díky programu Cestovní ruch, setkáte s jejími žáky i na televizních obrazovkách.

Vždyť její žáci jsou i zdatní žurnalisté, kteří své umění předvedli například na celostátní soutěži Mladý moderátor 2015. A možná, že časem budou točit i reportáže o cestách vlakem. Škola totiž již dlouhodobě spolupracuje s Klubem přátel železnice Českého ráje. „Například naše žákyně Hana Prokopová a Kristýna Juryčová se nedávno začaly zaučovat na průvodčí v historickém parním vlaku. V rámci čtyřleté spolupráce s Klubem přátel železnice i další žáci školy tvoří tzv. Mikulášskou družinu v Mikulášských parních vlacích," uvedl zástupce ředitele lomnické školy Václav Šimůnek. Žáci lomnické školy se také představili i na veletrhu Infotour v Hradci Králové.

„Pro tuto velkou akci připravila naše děvčata představení dvou největších unikátů Jizerských hor – Muzeum výroby dřevěných hraček Detoa a Protrženou přehradu," řekl Václav Šimůnek a dodal, že potenciál lomnických žáků je opravdu vysoký a na trhu se jistě neztratí.

K velmi významným aktivitám školy v oblasti cestovního ruchu patří dlouhodobá spolupráce se zahraničním partnerem v polských Kowarech – Park miniatur. Součástí výuky jsou i odborné praxe žáků v cestovních kancelářích, hotelích, hradech, zámcích, muzeích, včetně zahraničních stáží.