Kněží přibývá

Svěcení z rukou biskupa přijmou v 9.30 hodin v katedrále sv. Ducha tři jáhni: Filip Dušek, který nyní působí v pardubické farnosti, Jiří Jakoubek, který je ustanovený ke službě ve Vysokém Veselí, a Ondřej Kunc, jehož znají dobře především farníci z Červeného Kostelce. Na podzim pak přijme kněžské svěcení ještě jeden další jáhen.

„Za posledních 15 let přibylo nejvíce kněží v letech 2001 a 2002, kdy se v obou případech světilo devět jáhnů. Od té doby tyto počty klesají, v posledních letech ovšem začínáme vnímat stoupající tendenci nových kněží," tvrdí mluvčí diecéze Lukáš Peška. Průměrný věk kněží v královéhradeckém biskupství je nyní zhruba 55 let. Po revoluci bylo toto číslo o deset vyšší.

Nesnadné studium

„Když vidím ty mladé kluky, kteří jdou a slíbí biskupovi úctu a poslušnost, tak si říkám, že je to skoro zázrak, že se někdo hodlá stát knězem a jít proti proudu tohoto světa," hodnotí situaci biskup Josef Kajnek. Podle něho navíc není kněžský seminář zrovna nejsnadnější. Důraz klade nejen na teologii a filozofii, ale ve velké míře také na jazyky. Ne každý ho tak dokončí.

Jinou cestou

„Musíme se učit dívat na akt kněžského svěcení i pohledem víry. Protože to není jen o rozmnožení těch, kteří půjdou na faru. Být knězem předpokládá také i povolání," připomíná generální vikář biskupství Josef Socha a dodává: „Kněžství není pro každého a ne každý chápe rozhodnutí stát se knězem. To znamená nezaložit vlastní rodinu a jít cestou úplně nepodobnou jiným lidem."