Ta má stát více než 12,5 milionů korun. „Zahrnuje nové plochy se zabudovaným systémem řízeného kompostování a zrušení stávajících kompostovacích žlabů. Město podalo na Fond pro životní prostředí žádost o dotaci. Pokud nebude kladně vyřízena, nebude řízení vůbec vyhlášeno," informoval Radek Drašnar z městského úřadu.

Pokud město dotace z operačního programu Životní prostředí dostane, pořídí Technické služby Turnov míchací a drtící vůz a traktor pro zpracování bioodpadu v nové kompostárně. „K tomu bylo nutné vypsat výběrové řízení na nákup strojů, což rada města schválila. Zároveň pro toto výběrové řízení ustanovila hodnotící komisi," doplnil Radek Drašnar.

Stávající kompostárna ve městě funguje zpravidla od dubna do listopadu. ⋌(njt)