Podle hejtmana Lubomíra France bylo mimořádné jednání rady svoláno, aby mohly být do zadávací dokumentace doplněny poslední připomínky advokátní kanceláře. „Právní rozbor přišel ve čtvrtek v noci a nebyl na něj čas, proto byl z pondělního jednání rady stažen," řekl hejtman.

Podle něj právní rozbor napomůže tomu, aby  se kraj  v budoucnu vyhnul případným útokům zneuznaných zájemců o zakázku.

Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce první etapy modernizace a dostavby náchodské nemocnice včetně napojení na interiéry, zdravotnické technologie a nezbytnou IT techniku, která bude muset být instalována už v průběhu stavebních prací.

„V rámci první etapy dojde i k výstavbě dvou nových pavilonů J a K. V pavilonu J bude zejména lůžková část chirurgie, ortopedie, či gynekologické ambulance, v pavilonu K potom například rentgen, operační sály, ARO a chirurgická JIP, dále porodnice, či dětské oddělení. Tyto pavilony budou tvořit středobod areálu, nové srdce nemocnice," řekl radní pro oblast investic Josef Dvořák.

„Předpokládaná doba výběrového řízení je do ledna příštího roku a na konci měsíce nebo začátkem února už by měla být podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení," vysvětlil hejtman Franc.