Koncem září se na letním stadionu na nábřeží Jiřího Wolkera ve Dvoře Králové uskutečnil sedmý ročník mistrovství České republiky družstev v klasických disciplínách CTIF.

CTIF je zkratka pro Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů. Jedná se o nejvýznamnější celosvětovou organizaci pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách. S organizací souvisí také soutěže v CTIF a různé mezinárodní hasičské soutěže, které se konají nejen u nás, ale i v zahraničí a prohlubují přátelské vztahy mezi hasičskými sbory členských zemí. V současné době je v rámci CTIF sdruženo asi 50 členských států a 30 přidružených členů.

Soutěže ve Dvoře Králové nad Labem se zúčastnilo celkem devatenáct družstev mužů i žen a sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, Slovenska a Polska a družstvo profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje. Mistrovství zahájil náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky František Zadina. Slavnostního nástupu se dále zúčastnili představitelé Hasičského záchranného sboru České republiky, krajských a okresních Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zástupci samosprávy a další hosté.

Soutěžní celky změřily své síly v požárním útoku („nasucho") a ve štafetovém běhu s překážkami v kategoriích mužů a žen v třídě A (bez započtení věkových bodů) a ve třídě B (se započtením věkových bodů). Při požárním útoku si devítičlenné družstvo nejprve na stanovišti připraví nářadí a po odstartování vytvoří sací vedení, dopravní vedení a následuje rozvinutí dvou útočných proudů. V této disciplíně dosahují nejlepší družstva výsledného času kolem 40 sekund. Druhou disciplínou je štafeta s překážkami, kdy osm členů družstva formou štafetového běhu s proudnicí obíhá atletický ovál a závodníci přitom překonávají kladinu, bariéru (pouze muži) a také šestimetrovou rouru, kterou se musí obratně proplazit. Také tato disciplína klade veliké nároky na sílu, rychlost a obratnost závodníků a nejlepší družstva zde dosahují výsledného času kolem 55 sekund.

Pořadatelem sedmého mistrovství České republiky družstev v klasických disciplínách CTIF byly Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF Drahoslava Ryby.

Velkého úspěchu dosáhlo na mistrovství družstvo profesionálních královéhradeckých hasičů, kteří se stali absolutními vítězi a z rukou svého krajského ředitele Františka Mencla tak mohli převzít putovní pohár. Zároveň si zajistili postup na mezinárodní soutěž CTIF, která se uskuteční v příštím roce v rakouském Villachu.

Více informací a podrobné výsledky soutěže jsou k dispozici na internetovém informačním serveru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na adrese www.dh.cz.

Ondřej Sezima