Speciální režim Území v ochranném pásmu (3 kilometry od výskytu):
Babí u Náchoda, Běloves,
Dobrošov, Malá Čermná, Malé Poříčí, Pavlišov, Velké Poříčí, Žďárky
Obcí v pásmu dozoru (do 10 kilometrů od výskytu) je celkem 57. Většina z nich se nachází na Náchodsku, dvě jsou na Rychnovsku.
jNařízení se týkají hygieny, nakládání s drůbeží a dalších úkonů a za jejich nedodržení hrozí sankce – pro fyzickou osobu až 50 tisíc, pro právnickou osobu a podnikatele až dva miliony.

Státní i Krajská veterinární správa vydaly ve čtvrtek 12. ledna nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních. „Podle našich informací jsou tato opatření vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy ptačí chřipky na území Polska v lokalitě Kudowa Zdrój, a to ve vzdálenosti jednoho kilometru od hranice s Českem, ohnisko nákazy se tedy nenachází přímo na našem území. Na základě toho je osm obcí v našem regionu v ochranném pásmu, které je stanoveno ve vzdálenosti tří kilometrů od ohniska nákazy a 57 obcí v pásmu dozoru. To zasahuje do vzdálenosti deseti kilometrů od ohniska nákazy," informoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Vzhledem k tomu, že se prozatím nevyskytla nákaza přímo na území kraje, není podle hejtmana nutné svolávat bezpečnostní radu. „Reagovali jsme na tento celorepublikový problém ihned po prvním výskytu na jižní Moravě, kdy byla svolána krajská nákazová komise, kdy byl sestaven systém doporučení a preventivních opatření ve vztahu k chovatelům drůbeže. Celý vývoj budeme sledovat a pokud si to situace vyžádá, bezpečnostní rada kraje bude svolána," doplnil v této souvislosti hejtman. 

Na základě pokynů je nyní nutné v ochranném pásmu vytvořit soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní – a to nejpozději do pondělí.

„Oproti tomu v pásmu dozoru bude do stejného data proveden soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Utrácení drůbeže nikde nařízeno není," uvedla mluvčí kraje Martina Götzová.

Podle ředitele Krajské veterinární Aleše Hantsche je důležitá prevence, dobrá informovanost a především dodržování všech pravidel.
Zda se ptačí chřipka rozšíří na území Královéhradeckého kraje odmítl Hantsch odhadovat. „Nechci být v tomto prorokem. Odhadovat se nedá ani doba, po kterou bude toto nebezpečí hrozit," uvedl. Všichni chovatelé drůbeže by podle něj měli zvířata zavřít a zabezpečit. Nákaza se přenáší trusem, je tedy třeba dodržovat důkladná hygienická opatření.

A bdělá může by měla být i laická veřejnost. Když si někdo všimne například uhynulé labutě, měl by to oznámit policii nebo na krizovou linku veteriny. „Lidé to dělají. Obracejí se většinou na policii a ta posléze kontaktuje nás," poznamenal ředitel Hantsch.

V TÉTO OBLASTI platí speciální opatření kvůli výskytu ptačí chřipky. Ta Česko naposledy potrápila před deseti lety. Tehdy se  objevila například v Pardubickém kraji, Královéhradeckému kraji se vyhnula.

Chovatele drůbeže v příměstské části Běloves, která spadá do ochranného pásma, informace o výskytu ptačí chřipky poměrně vystrašila. „Můj tchán, se kterým bydlíme ve stejném domě, vlastní okolo pětadvaceti slepic. Zprávy o ptačí chřipce nás šokovaly, protože teď nevíme, co bude následovat – jestli k nám někdo přijde na kontrolu? Doufám, že se situace nezhorší a děda o slepice nepřijde. Je v invalidním důchodu a jediné, co mu dává radost, je jeho hospodářství. Nyní se obáváme, aby se drůbež nemusela vymlátit zbytečně jen, aby se zde něco nerozšířilo," krčí rameny Pavla Jirásková a dodává: „Pro jistotu máme teď drůbež zavřenou a ven ji nepouštíme." Celá rodina pevně doufá, že bude všechno v pořádku a ptačí chřipka se nikde v okolí neobjeví.

Obavy mají i manželé Valentovi. „Neradi bychom dopadli stejně jako na Moravě, aby nám tady preventivně pozabíjeli zdravou drůbež. Učiníme opatření, abychom zamezili styku s venkovním ptactvem," říká Lenka Valentová. Podle ní je vše postavené na hlavu. „Informovanost je nulová, přenašeči jsou ptáci, které ale nikdo nelikviduje. Jen se to sleduje. Pak se v rámci prevence zlikviduje chovatelům drůbež, přestože zvířata nákazu neprojevují a nikde nebyl prokázán přenos na člověka. A v médiích se účelně mezi lidmi vytváří panika a obavy," míní mladí manželé, kteří vlastní šest slepic a dvě kachny.

Na farmě v Kudowa-Zdrój, kde se nákaza prokázala, zemřelo tento týden několik desítek kuřat. Následné šetření prokázalo, že se jedná o virus ptačí chřipky – H5N8. Zbývající ptáci byli zlikvidováni a na farmě proběhla dezinfekce. Veterina se teď bude soustředit i na další farmy v oblasti.

„Opatření proti zavlečení jakékoliv nákazy máme na všech chovech celoročně. Jsme v systému naprosté karantény. Pro nás se tak nic nemění, spíš ještě zpřísňujeme interní předpisy. Je vydán také absolutní zákaz návštěv chovů. Máme taková veterinární opatření, že nám v podstatě nic z venkovního prostředí nehrozí. Všechny naše chovy jsou kryté. Pod střechou máme uzavřené i podestýlky. Pohyb všech našich zvířat mezi jednotlivými středisky je pod kontrolou Státní veterinární správy. Naše chovy můžou ohrozit pouze lidé, kteří mezi zvířata přijdou. Tam jsou ale tak přísná opatření, že to je téměř vyloučené," okomentoval situaci Josef Čtvrtečka, generální ředitel firmy Xaverov a.s., která má provozovnu v Nízké Srbské, která leží v dozorovém pásmu ptačí chřipky.

Z krizového centra v Náchodě dorazil zpráva o výskytu ptačí chřipky ve čtvrteční podvečer i na radnici do Police nad Metují. „Svolala jsem krizové jednání, kde jsme si rozdali úkoly zejména ohledně informovanosti obyvatel," říká polická starostka Ida Jenková. Police sice není v tříkilometrovém ochranném pásmu, ale spadá do méně rizikové dozorové oblasti. „Víme, že to začíná řádit už nedaleko od nás a tak zjišťujeme, co máme dělat, protože jsme se s tím nikdy nesetkali," dodala Jenková. 

Město Náchod přijalo v této souvislosti a s ohledem na stanovení ochranných pásem, které se týkají katastrálních území: Babí u Náchoda, Běloves, Dobrošov, Malá Čermná, Malé Poříčí, Pavlišov, Velké Poříčí a Žďárky následující opatření: veškeré informace jsou vyvěšeny na úřední desce města Náchod jak v elektronické tak fyzické podobě, webových stránkách města a byly zveřejněny městským rozhlasem a město Náchod zajistí ve svém územním obvodu soupis všech hospodářství s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí dle vydaného Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření.

"Sčítání bude probíhat od pátku 13. ledna 15.00 hodin přibližně do neděle 15. ledna a provedou ho členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů  Náchod," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Ptačí chřipka je infekční onemocnění ptáků virového původu. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi atd. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je tři až sedm dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.