Spolky, obce, školy, církve a další právnické osoby nyní mohou získat až 100 tisíc korun ve výzvě Sázíme budoucnost.

Nadace Partnerství, která grant vyhlašuje, letos shání projekty ve dvou prioritních osách: již tradičně mohou zájemci získat finance na výsadby stromů či keřů a následnou péči o ně, nově mohou do svých projektů zahrnout i celou další sérii adaptačních opatření ve volné krajině. Žádosti se podávají elektronicky do konce července na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz.

„Cílem iniciativy je posílit odolnost naší krajiny a měst vůči dopadům klimatické změny. Toho můžeme docílit nejen výsadbou stromů a péčí o ně, ale také dalšími adaptačními opatřeními jako třeba tvorbou travních pásů, modelováním terénu pro lepší zasakování vody nebo obnovou polních cest. Proto jsme se letos rozhodli grantovou výzvu Sázíme budoucnost rozšířit i o tato opatření,“ přiblížila detaily výzvy vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.

Jedná se o poslední výzvu Nadace Partnerství v roce 2024 určenou na výsadbové projekty, v ní Nadace Partnerství rozdělí celkem 2 miliony korun. Finance pocházejí od drobných dárců a firemních partnerů, jako je Starbucks, Nespresso, E.ON, KitKat nebo Pluxee. Hlavním podporovatelem iniciativy Sázíme budoucnost Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí.