V anketě získal 283 tisíc hlasů, což bylo více než německý záměr na ochranu ohrožených netopýrů v severní části Bádenska-Württemberska a italský plán na pořízení speciálního zařízení, které je schopné monitorovat množství organismů na mořském dně a vyhodnocovat míru znečištění. V Jaroměři chystají ochránci stavbu velké rozletové čapí voliéry.

Čapí oáza má vzniknout na ploše 3,9 hektaru na pozemcích města a soukromých vlastníků. "Máme nesmírnou radost a už rozjíždíme veškerá nutná vyjednávání s úřady, abychom v ideálním případě mohli na jaře začít s budováním prvních tůní. Dvůr Králové jako klíčový vlastník většiny pozemků je našemu projektu nakloněn a tak doufáme, že už koncem této zimy uděláme první prořezávky," reagoval David Číp ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Jaroměři na úspěch v anketě, která zajistí tříletý grant od nizozemské logistické skupiny Raben Group.

Oázu pro čápy plánuje vybudovat na Hrubých lukách ochranářská skupina JARO Jaroměř. Lidé ji mohou podpořit v anketě mezinárodních projektů.
Ochranářská skupina plánuje čapí oázu ve Dvoře Králové, vede evropskou anketu

Podle Davida Čípa projektu velmi pomohla vlna podpory ze strany milovníků čápů nejen z České republiky, ale doslova z celého světa od Polska až po Japonsko. "Zejména příznivci mediálně i veřejností velmi sledovaného případu záchrany čapích mláďat v Mladých Bukách pomohli rozhodující měrou projektu vyhrát," ocenil.

Město je vybudování čapí oázy nakloněno. "Nevyužitá lokalita Hrubých luk k podobnému záměru přímo vybízí. Nápad se mi líbil, také jsem pro něj hlasoval v anketě. Bude však nutné, aby se ochranářská organizace z Jaroměře domluvila s vlastníky soukromých pozemků," upozornil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. "Myslím, že takovou iniciativu by měl podpořit i kraj a mohl se podílet na vzniku a provozu čapí oázy," dodal.

"Od soukromých vlastníků máme souhlas s prvními dílčími kroky, o dalších budeme jednat. Z vlastní zkušenosti nicméně víme, že některá jednání o pozemcích se můžou táhnout několik let," uvedl Číp.

Ochranářská skupina z Jaroměře se už stará na Hrubých lukách pravidelným sečením o orchidejové louky. "Klíčový je souhlas města Dvora Králové nad Labem, které svěřilo svůj pozemek do péče Českému svazu ochránců přírody, aby zde mohla vzniknout oáza pro čápy. Jakmile se podaří dotáhnout nutnou povolovací administrativu, bude možné celý projekt zahájit, snad již v únoru nebo březnu příštího roku. Oáza pro čápy se všemi plánovanými tůněmi by potom měla být hotová během několika let," nastínil David Číp.

Šándor Havrán z Mladých Buků krmí třikrát denně čapí mláďata, která hnízdí na dvanáct metrů vysokém sloupu na zahradě jeho rodinného domu. Dostává dopisy a dárky od lidí z celé republiky.
Zachránci čápů poslali půl milionu do Jaroměře. O trička je zájem i v Kanadě

"Budeme rádi za aktivní podporu veřejnosti včetně firem a škol, aby přidaly ruku k dílu a přitom se dozvěděly mnoho zajímavého o naší přírodě v rámci brigád i teambuildingů," doplnil.

Organizace JARO Jaroměř zároveň připravuje vybudování šest metrů vysoké rozletové čapí haly. Postaví ji díky prostředkům, které získala od zachránců čapích mláďat v Mladých Bukách. Příběh s čapím vdovcem Bukáčkem vzbudil ohlas po celém světě a na transparentním účtu se sešlo výrazně více peněz, než potřebovali. Šándor Havrán a Jiří Zeman, kteří se o čapí mláďata starali a krmili je a účet spravovali, proto poskytli 280 tisíc korun ve prospěch záchranné stanice pro volně žijící zvířata a zraněné čápy JARO Jaroměř a stejně vysokou částku Ptačímu parku Josefovské louky.

"Na Josefovských loukách se realizují práce na podporu mokřadů. V naší záchranné stanici v Jaroměři využijeme prostředky na stavbu velké rozletové čapí voliéry. V těchto dnech se dokončuje projektová dokumentace. Bude sloužit pro rozlétávání čápů a dalších ptáků, kteří jsou po zranění a potřebují rozcvičit a rehabilitovat," objasnil David Číp. Rozletová hala vznikne na místě 25 let staré voliéry, která už je chatrná a bude zbouraná.