Letošní sedmdesátileté výročí od startu prvního závodu v Polici nad Metují je významné i dávné zároveň, ale nutno dodat, že jinde se závodilo s velkým nasazením a s plynem na doraz již o dobrých čtyřicet let dříve. "Ještě začátkem padesátých let minulého století urputní chlapi, oblečení do praktického a zároveň ochranného koženého mundůru, většinou původu vojenských protivníků, včetně přilby vzoru M16, které se ořízla lemovka a začernily nevhodná loga, závodili na okruzích obstoupených bariérou diváků," vzpomíná David Puschmann. 

Jak vidno z přiložené dobové fotodokumentace, startovní čára byla v různých letech na jiné rovince. Důležitý fakt zaznamenán v kronice města Police nad Metuji je ten, že první podnik zaštítili motoristé z nedalekého, tehdy okresního Broumova a vítězem prvního závodu se stal Karel Kubeš z České Lípy na Jawě 350. 

Polický Svazarm vznikl při tehdejším národním podniku Kovopol až o rok později v roce 1952. Závody v ulicích města se opakovaly ještě v letech 1953 a 1954 již čistě v organizaci polických motoristů, kteří tak získávali cenné zkušenosti, které pak mnohdy zúročili u pořádání závodu motokár, motokrosu endura, minikár a dalších všeobecně velmi zajímavých a široko oblíbených podniků.

O svoje bezpečí jezdci dbali dle vlastního uvážení, bez předpisů, jen s radami od málo zkušenějších matadorů.

Z fotografií i dobových filmů lze usoudit, že cesty a ulice malého městečka neměly tehdy zdaleka všude souvislé dláždění, natož pevný asfaltový povrch, který známe z městských okruhů dnes.

"Pneumatika pramalé přilnavosti, dlažební kostky, déšť…," vyjmenovává pamětník nástrahy tehdejších závodů. Velký obdiv zaslouží výkony závodních jezdců, kteří kroužili po trati na svých dobře vyladěných strojích s převahou domácích značek Jawa a CZ , rozděleni do objemových kubatur po většině 175, 250, 350 a 500 cm kubických.

"Každý závodní nadšenec vlastně osedlal co měl a to co zbylo z let předválečných, kdy se do Československa také dováželo široké spektrum rozličných značek a pestré řady všech dostupných typů motocyklů," připomíná Puschmann předválečné časy, které motocyklovému sportu přály.

V Polici se tehdy před 70 lety startovalo u Bezděkových sadů. "Odtud vedla na náměstí a hned odbočila do Tomkovy ulice, dále po Babi ku klášteru, zatáčkou kolem radnice přes náměstí do ulice U Opatrovny až naproti domu p.Kábrta, dále zatáčkou nalevo do ulice Nádražní a opět zatáčkou doleva proti budově hospodářské záložny a doprava směrem k Sokolovně, dále opět zatáčkou doleva směrem k ulici prezidenta Gottwalda, dříve Viléma Pellyho a doleva k cíli," popsal podrobně trasu městského okruhu tehdejší kronikář.

Byla jistě zajímavá jak pro diváka, tak hlavně pro závodního jezdce. Umění ovládat dravý závodní stroj ve vysoké rychlosti na pneumatikách nevalné kvality a špatné přilnavosti bylo a zůstává dodnes obdivuhodné.