„V pěti případech byly zjištěny nedostatky v podmínkách pro osobní hygienu, ve třech případech se vyskytly závady ve stravování dětí, ve zdravotní dokumentaci a ve zdravotním zabezpečení akce, ve dvou případech pak v ubytování dětí a také v zásobování pitnou vodou. Pro tyto akce bylo zajištěno náhradní zásobování," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí.

Dvě stovky táborů
Na letošní léto bylo v kraji nahlášeno 198 táborů, které měly 252 turnusů a zúčastnilo se jich celkem 14 541 dětí. V kraji se konaly i další podobně organizované akce, které však netrvaly déle než pět dnů a měly méně než třicet účastníků. Třicítky takových akcí s 36 turnusy se zúčastnilo 803 dětí.

Hygienici za uvedené chyby udělili jen jedinou sankci. Pokutu ve výší 1500 korun dostal kuchař, který podle kontrolorů při vaření nedodržel správné výrobní a hygienické postupy.

„Konkrétně se jednalo o rozmrazování masa a skladování rozpracovaných pokrmů při nevyhovující teplotě prostředí, která dosahovala 20 stupňů Celsia.  Suroviny a rozpracované polotovary byly na místě zlikvidovány," informovala Veronika Krejčí.

Podle mluvčí však ostatní odhalené nedostatky zdraví mladých táborníků většinou neohrožovaly.