Osobám, které jsou v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru, byla ve středu určena novinka letošních senátních a krajských voleb. Lidé volili přímo z auta v okresních městech, pod dohledem vojáků Armády ČR. Senátní volby se konají v okresech Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.

V Náchodě hlasovalo způsobem drive-in na celnici u česko-polské hranice 107 voličů. Na Náchodsku je také aktuálně nejvíce osob s onemocněním covid-19 v kraji (346), v Hradci Králové na dvoře magistrátu 34, v Trutnově před novou požární zbrojnicí Sboru dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě 21 lidí. Stejný počet voličů přijel do bývalých kasáren v Jičíně. V Rychnově nad Kněžnou v areálu fotbalového stadionu evidovaly zapisovatelky 7 voličů.

Lidé, kteří jsou v karanténě, mohli volit z auta pouze ve středu od 7 do 15 hodin. Na standardních volebních místech budou lidé volit v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 9. října v sobotu 10. října.

NEJVYTÍŽENĚJŠÍ BYLA CELNICE

Volební stanoviště, kde měli ve středu nejvíce práce, vzniklo v prostoru před územním pracovištěm Celního úřadu jen kousek od hraničního přechodu v Náchodě-Bělovsi. „Místo pro volební stanoviště bylo vybráno z důvodu příznivé dopravní dostupnosti, jednoduchého provedení odklonu vozidel z jízdních pruhů a zejména také s ohledem na umístění mimo městskou zástavbu,“ vysvětlila Jitka Fajstavrová z Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Před budovu celnice od 7 do 15 hodin dorazilo odvolit 107 lidí v karanténě. „Ten rozjezd byl sice pomalejší, ale po slabším ránu, kdy po sedmé hodině dorazily jen dva automobily, se voliči v karanténě zhruba kolem desáté hodiny rozjezdili a pak průběžně přijížděli až do 15. hodin,“ uvedla zapisovatelka Hana Horáková s tím, že se dařilo průběžně odbavovat voliče tak, aby nikdo nemusel dlouho čekat.

„Maximum bylo, že byla dvě auta obsluhovaná a třetí přijelo,“ přiblížila průběh netypického volebního dne. V některých autech byl jen řidič, v jiném třeba i skupina tří, čtyř lidí s rouškami na ústech. „V tomto směru to bylo poměrně vyvážené – jak jednotlivci tak skupiny. Lidé byli poměrně dobře informovaní, většina z nich měla volební lístky předvyplněné, takže u nás si vyzvedli jenom úřední obálku a vložili svůj hlas do volební urny,“ dodala Hana Horáková.

Naproti tomu nejméně lidí přijelo do Rychnova nad Kněžnou na fotbalový stadion, který se proměnil v jedno z volebních míst v režimu drive-in. Za celé dopoledne sem dorazilo pouze sedm voličů, další už členové místní volební komise vyhlíželi marně.

DRIVE-IN V HASIČÁRNĚ

U nové požární zbrojnice v Trutnově-Horním Starém Městě, která byla otevřená loni v srpnu, vyhlíželi voliče v autech vedle dvou zapisovatelek také tři vojáci v ochranných oblecích se štíty a tři strážníci Městské policie Trutnov v uniformách.

„Jedna zapisovatelka je povolaná z kraje, jedna z Městského úřadu v Trutnově. Jakmile v 15 hodin volby na stanovišti skončí, odvezu volební urnu na krajský úřad do Hradce Králové,“ řekla při zahájení nezvyklé volební směny zapisovatelka Dagmar Nesládková z Městského úřadu v Trutnově.

Voliči nejprve předali z auta osobní doklady u zastávky s označením identifikace voliče vojákovi v ochranném obleku a se štítem, který si je přebíral dlouhými nůžkami. Zapisovatelky zkontrolovaly ve stanu totožnost voličů. Po vrácení dokladů řidič popojel na označené místo pro odevzdání hlasovacích lístků. Tam přistoupil k vozidlu voliče druhý voják s volební urnou. Řidič stáhl okénko a do volební urny vhodil volební lístky.

V úterý absolvovaly zapisovatelky školení na Univerzitě obrany v Hradci Králové a krajském úřadu. S nezvyklým způsobem voleb nemá Dagmar Nesládková problém. „Nevadí mi to. Jsem u voleb pravidelně, převážně na volebním okrsku na gymnáziu v Trutnově. Od čtvrtka do soboty budeme vyjíždět domů za voliči, kteří se na krajském úřadu nahlásili, že žádají příjezd volební komise,“ uvedla.

VOLBY I Z DOMOVA

Kdo nemohl využít drive-in hlasování, může do dnešního dne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Ta přijede s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Do přenosné volební schránky budou moci volit i senioři a osoby, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do volební místnosti v jejich volebním okrsku. Zájem o tento způsob volby je ovšem třeba nahlásit předem na městském úřadu.

KOLIK LIDÍ VOLILO V OKRESECH NA STANOVIŠTÍCH DRIVE-IN

Náchod: 107

Hradec Králové: 34

Trutnov: 21

Jičín: 21

Rychnov nad Kněžnou: 7