Čtyři chlapci a tři děvčata dali sbohem mateřince. Než se tak stalo, ostatní děti pro ně připravily kulturní pásmo básniček, písniček a tanců. Oni na oplátku předvedli přihlížejícím rodičům, prarodičům a známým, že jsou připraveny na další krok do života. Pro všechny bylo přichystáno milé pohoštění. Děti si odnesly překvapení ve formě malých dárků.

Zdena Richterová