Začínající zima s sebou přináší i sezonu nachlazení a chřipek. Ovšem nejenom v tomto období se praktičtí lékaři potýkají s přeplněnými čekárnami. Zástupy pacientů plní ordinace v průběhu celého roku.

Práci praktickým lékařům značně přidělává také fakt, že často jejich ambulantní kolegové a specialisté předávají doléčení pacientů právě do jejich rukou.

V některých případech praktičtí lékaři mají okolo 50 pacientů denně. Přestože kvůli tomu mají práce „nad hlavu", musí snést častou kritiku dlouhé čekací doby na vyšetření.

Plné čekárny u praktických lékařů jsou pro tuto část roku typické. Doktoři si ale na nedostatek práce nemohou stěžovat ani v průběhu roku. Spíše naopak. „Je to tragédie. Máme strašně moc práce. Občas si připadám jak holka u pásu," říká praktická lékařka Zuzana Poláková.

Nejenom o své vlastní pacienty se musí starat praktičtí lékaři. Často jim totiž práci přidělávají i jejich kolegové z ambulancí.

„Máme více práce také kvůli tomu, že ambulantní specialisté do svých zpráv píšou, že zbytek dodělá praktický lékař," popisuje lékařka. Ve výsledku se pak do ordinací praktických lékařů hrne spousta dalších pacientů.

Dlouhé čekací doby a přeplněné čekárny

Podle lékařky je také problém v tom, že čekací doba na běžné ambulantní vyšetření třeba na neurologii může být i tři měsíce. „Pacienti se k nám vracejí a ptají se, co mají dělat, když se nedostanou k odbornému lékaři," uvádí. Zároveň si ale myslí, že je dobře když pacient nejprve navštíví praktického lékaře a až poté toho odborného.

Proti velkému množství pacientů se pak lékaři mohou jen velmi těžko bránit. Nedovolí jim to jejich etické smýšlení. „S našimi pacienty se velmi dobře známe a těžko jim můžete říct, že jim něco nenapíšete a pošlete  je pro neschopenku k ortopedovi, kde se léčí," vypráví lékařka. Ta během dne přijme do ordinace klidně i přes padesát pacientů, především na podzim jich je ještě více. Velmi často se také setkává s tím, že si pacienti stěžují na dlouhou dobu strávenou v čekárně.

Jako určitý způsob regulace praktičtí lékaři vnímali třicetikorunové poplatky, které pacienty odrazovaly od přebytečných návštěv. V České republice  každoročně zavítá pacient ke svému doktorovi zhruba jedenáctkrát do roka.

Zavřít ordinaci je pak pro praktického lékaře skoro nemožnou záležitostí. „Samozřejmě, že si jakou soukromý podnikatel můžu vzít  kdykoliv dovolenou, ale v ordinaci pořád musí někdo být," uvedla k chodu ordinace lékařka.

Zuzana Poláková se také domnívá, že v době přeplněných čekáren se jedná o mírně podhodnocenou práci. „Je pravda, že si lékař vydělá, ale zároveň musí také zaplatit sestru, členství v lékařských komorách, různá školení a veškerý materiál," říká s tím, že lékařské potřeby jsou podle ní předražené, ale doktoři je prostě potřebují. „Když kupuji balonek na EKG tak místo výrobní ceny, která je asi tři koruny, zaplatím 480 korun," dodává Zuzana Poláková. Další nemalé investice poté stojí různé přístroje, které mají zlepšit komfort pacientů.   (mp)

Jsou praktičtí lékaři dostatečně odměňováni?

Česká republika/ Východní Čechy /PRO A PROTI/ - Praktičtí lékaři dlouhodobě upozorňují na své  problémy. Trápí je nedostatečné úhrady, slabé kompetence a mizivý zájem absolventů lékařských fakult. Došlo to tak daleko, že chtěli zavřít své ordinace, ale stávku plánovanou na 21. září nakonec odvolali, vyjednávání s ministerstvem se totiž podle jejich mínění začalo ubírat správným směrem. I resort zdravotnictví si situaci pochvaluje: „Dohody bylo dosaženo ve všech třech základních bodech, kterými byly úhrady, kompetence a preskripční omezení u primární ambulantní péče," hlásil hned po zažehnání stávky náměstek ministra. Jak dlouho ale „mír" vydrží? Čeká praktické lékaře přece jen lepší budoucnost?

Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů České republiky:

Václav ŠmatlákJsou praktičtí lékaři dostatečně odměňováni?
Nejsou. Praktičtí lékaři čelí stagnaci kapitační platby (jde o měsíční paušální poplatek, název pochází z latinského slova caput = hlava, poznámka redakce), která představuje zhruba 75 procent hrubého příjmu ordinace všeobecného praktického lékaře. Tato platba nebyla za posledních osm let navýšena. Do výkonů zahrnutých do kapitace nebylo promítnuto desetiprocentní navýšení ceny práce v Seznamu výkonů. Po zrušení regulačních poplatků počet vyšetřených pacientů u praktiků narostl až o desítky procent. Ani tato práce navíc není zaplacena! Vyhlídku na zlepšení nám přinesla dohoda s ministerstvem zdravotnictví uzavřená v září, která by měla v následujících dvou letech vést k nápravě situace.

Praktičtí lékaři se mají vzdělávat na stážích v nemocnicích. Nebudou pak chybět ve svých ordinacích? A přinese to zvýšení jejich kvalifikace?
Kvalifikace praktiků je srovnatelná s kolegy ve vyspělých zemích světa. Organizujeme semináře, kde si s nemocničními kolegy vyměňujeme zkušenosti. Stáže v nemocnicích měly sloužit k řešení personálních problémů nemocnic, ne k vlastnímu vzdělávání. Přinesly by 
i organizační problém. I praktický lékař má právo na odpočinek po práci a noční stáž v nemocnici by představovala omezení pro chod jeho vlastní ordinace.

Pacienti musejí pro některé banální léky ke specialistům. Mohli by je předepisovat také praktici?
Ano, praktičtí lékaři by je mohli a také měli předepisovat, nejedná se ovšem jen o „banální" léky. Našim pacientům to umožní spravedlivý přístup k léčbě, ušetří čas, zkrátí se objednací doba, pojišťovnám se sníží náklady. Některé vysoce speciální léky by měly zůstat i nadále pod kontrolou úzkého okruhu specializovaných pracovišť. Předepisování ostatních léčiv by mělo být tam, kde je to účelné, omezeno přesně definovanou zdravotní indikací, nikoliv specializační odborností.

Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví České republiky:

Svatopluk NěmečekJsou praktičtí lékaři dostatečně odměňováni?
Nejen praktičtí lékaři, ale všichni lidé ve veřejném sektoru jsou v České republice odměňováni podle možností tohoto státu. Upozorňoval jsem už na sjezdu České lékařské komory, že nejsme Kuvajt a musíme hospodařit s tím, co tato země vytvoří. Jistě si všichni umíme představit lepší finanční ohodnocení své práce. Myslím, že mi nikdo z lékařů nemůže upřít snahu dostat do zdravotnictví, a tedy i na platy, více peněz. Jen na rok 2017 se podařilo v úhradové vyhlášce navýšit prostředky o 13 miliard. Ještě nikdy nešlo do zdravotnictví tolik peněz jako nyní. Nelze ovšem přidávat všem najednou ve stejné výši. To, co bylo zanedbáváno dlouhá léta, nelze napravit za dva roky. Praktických lékařů si velmi vážím a jsem rád, že většinou společně dokážeme najít konsenzus.

Praktičtí lékaři se mají vzdělávat na stážích v nemocnicích. Nebudou pak chybět ve svých ordinacích? A přinese to zvýšení jejich kvalifikace?
Tato poslanecká iniciativa už byla stažena z jednání sněmovny. Pokud mám ale vyjádřit svůj lékařský pohled, tak si myslím, že je v zájmu samotných praktiků zůstat v kontaktu 
s nemocniční praxí a nutně to není o zavírání ordinací. Jedno odpoledne v měsíci by bylo přínosem pro obě strany, ale chápu, že existuje odpor proti povinným hodinám. Je to na profesionalitě každého lékaře, jak si chce udržovat rozhled a kvalifikaci.

Pacienti musejí pro některé banální léky ke specialistům. Mohli by je předepisovat také praktici?
Rozšíření kompetencí praktických lékařů je téma, na kterém se s praktiky shoduji. Debatu vedeme o tom, v jakém rozsahu se to má stát. Debata s praktiky ale ještě neskončila, takže nemohu být konkrétní. Každopádně věřím, že najdeme pro obě strany přijatelnou dohodu.