Kromě VŠE je hlavním pořadatelem ještě Fond Otakara Motejla. Ale podílelo se Oživení, Otevřená společnost, Transparency International a další.
Účast na konferenci byla otevřena všem. Přítomni byli politici z obcí, lidé, kteří se politikou zabývají, lidé z nevládních organizací.

Je jasné, že zájem byl zejména ze strany komunálních politiků, kteří ve svých zastupitelstvech patří k opozičním. Však dostavili se i ti, kteří přijeli s konkrétními dotazy na problémy ve svých obcích. Pravda, posluchárna mohla pojmout lidí daleko více.

Program byl organizován ve třech panelech. První byl o opozici, o vytváření kontrolních mechanismů, druhý vedli právníci a týkal se nebezpečí, které může vést k nezákonnému jednání. Poslední byl o konkrétním přístupu k údajům, možnosti vyslovit se, tedy i o radničních časopisech.

Velké slovo tu měli zastupitelé z opozice. Ti přednášeli konkrétní příklady úspěchů i neúspěchů. Tedy, jak se jim povedlo zajistit si přístup k informacím, podílu na rozhodování, ale i o obstrukcích ze strany administrativy či některých koaličních zastupitelů.

Moudra tu slyšená pohybovala se v širokém spektru. Od slov ministerského úředníka v kravatě až po kuriózní příklady potlačování opozice: Politika má povahu hry, která má svá pravidla. Ta ovšem vítěz nesmí měnit. – Existence opozice je blahodárná – pro demokracii. – Babišovský princip – nebudeme schůzovat, budeme řešit – Demokracie je jediný systém, který má pravidla, jak řešit konflikty. – Je jednání komisí a výborů veřejné? Ne vždycky se to ví a využívá. – Někde mají na zastupitelstvu vymezené hodiny, kdy můžou mluvit občané. S ohledem na ty, kteří jsou v práci. Občan – 3 minuty. – Má mít veřejnost k dispozici materiály, které jdou do rady? – Na Praze 10 stanovil tajemník, že kdo dostane informaci podle 106, musí podepsat, že je nevyzradí. – Někde se musí opozice skládat, aby mohla vydávat své noviny. – Zveřejňovat i zajímavé dotazy a odpovědi na ně. – Někde na radnicích vytvářejí prostor pro opozici. Má k dispozici zasedačku s počítačem a internetem – V kontrolním výboru by měla převládat opozice. – Někde si opozice musela založit Spolek pro kulturu a osvětu. – Tam, kde si vytvořili vlastní periodikum, bylo kvalitnější, než to radniční. – Někde mají stanovený v radničních novinách prostor pro opozici. I barevně odlišený. Nebo vkládají do textu opoziční stanoviska. – Jsou obce, kde se třeba ODS rozdělila na kandidátkách. – Opozice si pořizuje záznam ze zastupitelstva a dává ho na web. Proč to nemůže dělat radnice? – Na druhou stranu je-li pořizován záznam, zastupitelé se předvádějí, neřeknou věci na rovinu.

Otázka tajemníka
– Politický, či nepolitický tajemník? Jednoznačně ne. Apolitický profesionál, podřízený starostovi. Řídí úřad podle rozhodnutí zastupitelů. – Městské akciové společnosti jsou obtížně kontrolovatelné. – Lze dohodnout, že orgány ochrany přírody posílají na vědomí domluvené neziskovce všechna kácení stromů. – Hlídat si, aby se neodstraňovaly kontrolní mechanismy. – V případě nesprávného konání úředníka, má ho občan písemně upozornit.

Trestní kauzy, kterých není mnoho, jsou neúměrně medializovány. – V případě nesprávných rozhodnutí orgánu je trestně odpovědná za část, která projekt schválila. Trestní právo je postaveno na osobní odpovědnosti. – Důležitost pečlivého vedení zápisů. – IRON – znamená index různosti názorů. Kužílkův orgán (Otevřená společnost) podle toho posuzuje zpravodaje. – Názorový mix. Alternativní kanály komunikace. – V Rožmitále mají Necenzurované Rožmitálsko.
Existuje formát Otevřená data. Aby se s daty dalo pracovat. Možno o něj požádat ve Fondu Otakara Motejla. – Problémy (protahování) s přijetím zákona o zveřejňování smluv. Tolik poznámky z konference.

Jak na ně reagovali naši zastupitelé v Jičíně?
Děkuji za zajímavé postřehy. V Jičíně máme radnici otevřenou a všemu rozumící, tím pádem prostor pro názor opozice zřejmě není třeba. A když, tak až tehdy, až se radní, či loajální novinář, uráčí napsat komentář. Takže to máme přesně opačně, než je to psáno ve vašich poznámkách. Samozřejmě očekávám odpověď ve stylu, že dříve tomu bylo také tak. A právě proto by se naše otevřená radnice měla poučit z chyb minulosti a ne využívat své sebestřednosti rozdílem jediného hlasu." Petr Šindelář (Jičínský demokratický klub).

„Domnívám se, že současná opozice má prostor pro vyjádření svých názorů, a myslím, že toho bohatě využívá. Ale já stále věřím, že opadne povolební zklamání a budeme společně pracovat v zájmu spokojenosti obyvatel Jičína. Některá rozhodnutí na minulém zastupitelstvu toho jsou dokladem. Ivana Krabcová (Sdružení pro Jičín)   Bohumír Procházka