Hlavním důvodem přesunu byly současné prostory, které už nesplňovaly požadavky mužů zákona. Ti se proto obrátili na město s požadavkem na řešení jejich situace.

„Policisté s požadavkem na větší a komfortnější prostory nepřišli ze dne na den. Tento problém tu byl dlouhodobě. Takže jsme se pokusili najít řešení," říká místostarosta Zdeněk Rajm, který uvedl, že objekt na Olympu byl využíván pouze z části.

„Mají tam sídlo technické služby a v patře se nachází čtyři byty. Další část nebyla využita a nacházela se ve špatném stavu. Po dohodě s policií jsme se ji rozhodli zrekonstruovat," objasnil místostarosta.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

Budova na náměstí, ve které nyní policisté sídlí, zůstane zatím z části nevyužitá. „Určitě ji nebudeme nabízet k prodeji. Je to jedna z mála budov, kterou na náměstí město vlastní, takže si ji chceme ponechat. Konkrétní plány na její využití ještě nemáme," zamýšlí se Rajm. Prázdná ale určitě nezůstane. V jedné části začne k prvnímu lednu fungovat sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou zajišťuje Oblastní charita Jičín.
„Asi není problém vymyslet využití a objekt obsadit, ale nenachází se zrovna v dobrém stavu. Bude potřeba rozsáhlá rekonstrukce a na ni zatím v rozpočtu peníze nemáme. Do budoucna ale určitě s ní ale určitě počítáme," pokračuje Zdeněk Rajm.

Na Olympu, kam se strážníci přestěhují během listopadu, na ně čekají větší a určitě komfortnější prostory, které si bude moci prohlédnout i veřejnost. „Oficiální otevření služebny proběhne prvního prosince v jednu hodinu odpoledne. Od dvou do čtyř hodin pak budou zájemci mít možnost nahlédnout za asistence samotných policistů dovnitř," zve Rajm a zároveň chválí přístup mužů zákona.

„Přijde mi velmi sympatické, že dnes už policisté nemají snahu před lidmi cokoliv tajit, takže budou mít možnost podívat se úplně všude," chválí místostarosta.

Stavební práce byly ukončeny už v srpnu. Poté objekt dovybavovala policie svými technologiemi a nyní probíhá instalace bezpečnostních zařízení.

FINANCE

Součástí investiční akce byla i oprava sociálního zařízení pro technické služby, jenž v objektu také sídlí.
Rekonstrukci hradilo město ze svého rozpočtu a vyšla na necelých pět miliónů.
Policie ČR bude mít novou služebnu v nájmu.