Situace na drogové scéně v roce 2012 vykazovala v okrese mírně se zvyšující počet problémových uživatelů návykových látek. Situace kopíruje trendy celé České republiky.

„Počet problémových uživatelů drog, tedy osob užívajících heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekčních uživatelů jakékoliv jiné drogy celorepublikově mírně stoupá. Aktuální odhad je okolo 42 tisíc. V Královéhradeckém kraji se pohybuje okolo 1100 osob," upozornil vedoucí Kontaktního centra RIAPS Trutnov Ondřej Čalovka. „V podkrkonošském regionu je přitom nerozšířenější drogou pervitin. Opiáty typu heroinu, surového opia a substitučních léků jsou podle něj zneužívány v menší míře," dodal.

Jak centrum uživatelům drog pomáhá? „Na okresní úrovni dlouhodobě poskytujeme nízkoprahové ambulantní a terénní služby osobám závislým a lidem, kteří jsou závislostí na návykových látkách ohroženi. Ambulanci máme v Trutnově, její služby využívají i osoby ze Žacléře, Úpice, Svobody a dalších podhorských oblastí. Terénní pracovníci vyrážejí do Vrchlabí, Dvora Králové nad Labem i Hostinného," vypočítal Ondřej Čalovka.

Statistiky říkají, že loni využilo ambulantní či terénní služby Kontaktního centra RIAPS 276 uživatelů drog. Pro 72% klientů je hlavní drogou pervitin, 7% preferuje opiáty, marihuana a hašiš se podílí 9%, alkohol 11% a zbytek připadá na ostatní návykové látky. Počet injekčních uživatelů narostl o 21% na 187 osob.

Kontaktní centrum v Trutnově se neomezuje jen na poskytování služeb pro uživatele drog. Za odborníky docházejí i rodiče závislých nebo jiné osoby, které jsou nemocným blízké. Poradenské služby využilo 22 lidí. Odborníci svým působením pomáhají potažmo celé veřejnosti. „Snižujeme pravděpodobnost přenosu infekčních chorob v populaci uživatelů drog, a tím i v celé populaci," dodal Ondřej Čalovka. Centrum aktuálně testuje na přítomnost viru HIV v těle nejen uživatele drog, ale všechny osoby, které mají podezření na tuto nákazu. „V rámci terénních služeb sbíráme také odhozené stříkačky. Jen loni to bylo 144 kusů," upozornil šéf kontaktního centra.

Kromě závislosti na droze je častým a vážným problémem pití alkoholu a závislost na něm. Služby neodrazující od vstupu, neboli nízkoprahové, jsou těmto lidem dostupné často velmi obtížně. Ambulance či ordinace psychiatrů jsou totiž v mnoha případech pro tyto osoby svými přísnými pravidly neakceptovatelné. Takže lidé závislí na alkoholu je podle zkušeností odborníků buď vůbec nevyužívají či z ní vypadávají. V Trutnově je situace příznivější.

„Kontaktní centrum začalo od března loňského roku poskytovat odborné služby osobám ohroženým závislostí na alkoholu. V rámci České republiky se zatím jedná o jev spíše ojedinělý a zároveň progresivní," informoval Ondřej Čalovka.