Některým doktorům vadí, že vedení nemocnice s nimi dlouhodobě dostatečně nekomunikuje, poukazují také na šikanu. Potvrdili i tlak ředitelství, aby nekomunikovali s médii.

Ve výpovědi je nyní primář interny Jiří Cyrany. Primář ARO Radek Majerčin uvedl, že výpověď nepodal.

Na situaci v jičínské nemocnici nyní zareagovali manželé Bartoníčkovi z Jičína, kteří na stránkách petice.com zveřejnili petici, v níž se obracejí na všechny, kteří mohou ovlivnit odchod lékařů. Pod peticí bylo včera večer připojkeno už 560 podpisů.

Celé znění petice najdete ZDE

„Zabraňte masivnímu odchodu lékařů a zdravotních sester, stabilizujte personální situaci v jičínské nemocnici a zachovejte kvalitu poskytované zdravotní péče,“ vyzývají.

Prý nechtějí posuzovat podstatu dlouhotrvajícího sporu v jičínské nemocnici. To jsou věci, do kterých nevidí. Netroufají si ani tvrdit, která ze stran má větší pravdu. „Chtěli jsme však poukázat na následek této dlouhodobé situace v jičínské nemocnici, kterým je skutečnost, že mnoho zdravotníků podalo výpovědi a z nemocnice odchází právě kvůli vedení nemocnice,“ sčítá Jan Bartoníček fakta, která ho vedla k razantnímu kroku a zdůrazňuje, že na petici už zareagovalo více než pět set lidí.

K sepsání petice autory vyburcovaly také zprávy v médiích. „Oslovili jsme pana hejtmana, ale protože se stále nic nedělo, vymysleli jsme tuto formu,“ pokračuje Bartoníček.

Co se v nemocnici vůbec stalo? Čtěte zde:

„Mrzí nás, že z nemocnice odcházejí špičkoví lékaři, reference na ARO a jičínskou internu jsou přitom i z hradecké fakultní nemocnice jako odborně nadřízeného pracoviště jen ty nejlepší,“ pokračuje Jan Bartoníček.

Sám vnímá informace z nemocnice jako rozporuplné.

„Přemýšleli jsme, co dál. Především si přejeme řešení celé situace, a to tak, aby nedošlo ke zhoršování zdravotní péče a aby se vylepšily mezilidské vztahy v naší nemocnici. Jaké konkrétní kroky k tomu mají vést je už na zodpovědnosti jiných,“ říká závěrem.

Lékaři se až na výjimky bojí otevřeně mluvit, řešení současné situace vidí někteří v odvolání ředitele nebo jeho zástupce.

„Jsem jedním z lékařů, který zatím ještě zůstává na interním oddělení ON Jičín. Petici podepisuji, protože mi záleží na naší nemocnici a na kvalitě péče, kterou se snažíme odvádět. Kvalita však bohužel není výsledek vedení nemocnice, ale vedení oddělení. O pár klíčových osob jsme přišli, pokud přijdeme o další, bude naše nemocnice již ztracená. Prosím o pozornost a řešení celé situace, nechceme odejít z naší milované nemocnice, ale nekvalitní práci dělat nehodlám,“ píše Michaela Kubánková z Nového Bydžova.

close Ředitel nemocnice Tomáš Sláma info Zdroj: Iva Kovářová zoom_in Ředitel nemocnice Tomáš Sláma

"Podepisuji, protože mi není lhostejný chod nemocnice a chování ředitele k nám, zdravotníkům," přidala se Lucie Borůvková z Lomnice nad Popelkou.

Ředitel nemocnice Tomáš Sláma prohlašuje, že uvedené informace v petici nejsou pravdivé. „Od zmíněné petice se jednoznačně distancuji, vidím v ní snahu o prosazování osobních případně politických ambicí. Jičínská nemocnice je dlouhodobě, na rozdíl od některých jiných holdingových nemocnic, personálně stabilní. Chci i touto formou ujistit veřejnost, že nadále poskytujeme péči s plným pracovním nasazením a v odpovídající kvalitě. K žádným masivním výpovědím zdravotníků nedochází a nemám informace, že se k nim chystá.“

Hejtman si vyslechl obě strany

Podle vyjádření hejtmana Martina Červíčka na jeho facebookových stránkách jedna část zdravotníků naznačuje určitou míru nespokojenosti s řídícími procesy či personální nesoulad a druhá naopak deklaruje, že je vše stabilizováno a dá se pokračovat v dalším rozvoji nemocnice.

close Martin Červíček. info Zdroj: se svolením Martina Červíčka zoom_in Martin Červíček. „Vyslechl jsem již každého, kdo měl zájem o problémech hovořit. Navštívil jsem některá pracoviště, sešel se s vedením nemocnice i primáři některých oddělení. Příští týden se chystám do jičínské nemocnice na poradu.“

Podle informací mluvčí holdingu Lucie Chytilové během února a března podali výpověď z pracovního poměru celkem dva lékaři jičínské nemocnice. „Z pohledu Zdravotnického holdingu KHK je řešení tohoto problému plně v kompetenci vedení jičínské nemocnice, problémem se však zabývá i vedení kraje,“ potvrdila mluvčí.

"Pokračují jednání s oběma skupinami. Pro všechny je to nepříjemné, když lékaři odchází v této době, kdy je velký tlak na zdravotníky, ale rozhodně musím ujistit všechny obyvatele, že žádné ohrožení zdravotní péče v jičínské nemocnici nehrozí," sdělil radní Zdeněk Fink.

Prohlášení k Petici za jičínskou nemocnici

Je mi líto, že autoři petice si nenašli čas, aby si ověřili informace na vedení a případně aby celou záležitost s vedením konzultovali. Tito lidé musí vědět, že petice neřeší problémy s personálem, které má v současné době každá nemocnice. To, co se autorům petice daří, je zneklidnění veřejnosti, která se obtížně v problematice orientuje. Jaká jsou fakta. Nemocnice má celkem 112 lékařských úvazků, 130 fyzických osob, protože část lékařů má částečný úvazek. Uvedený počet je významně vyšší, než u srovnatelných nemocnic v našem kraji. Z nemocnice Jičín od ledna odešli celkem 3 lékaři z interního oddělení a jeden lékař ARO a primář interny podali výpověď. Na nového primáře interny je vypsán konkurz a aktivně sháníme vhodného kandidáta. Současně evidujeme asi stejných počet žádostí o přijetí do pracovního poměru na podzim, po úspěšném absolvování studií, což je obvyklá situace. Sesterských úvazků je 537, výpovědi nejsou.

Jsem přesvědčen, že tuto uměle vytvořenou nátlakovou akci zvládneme. Chci všechny ujistit, že nemocnice nadále zůstává plnohodnotným poskytovatelem zdravotní péče, na kterou se může veřejnost spolehnout. ředitel Tomáš Sláma

Vážení spoluobčané Jičína, Nového Bydžova, Královéhradeckého kraje, velice se Vám omlouvám za obavy, které ve Vás jistě vyvolává tzv. Petice za jičínskou nemocnici. Pracuji dlouhodobě na gyn-por. oddělení ON Jičín a mám-li se vyjádřit za sebe, nikdy jsem od současného vedení nepocítila šikanu či “házení klacků po nohy” vůči své osobě, podmínky pro vykonávání svého povolání vnímám jako velmi uspokojivé, s většinou kolegů z naší nemocnice tvoříme dlouhodobě stabilní a sehraný tým. Mrzí mě, že v této pro všechny náročné době jste vtahování do řešení našich vnitřních problémů. Vnímám to jako velmi chybný krok, bohužel nevím o tom, že by autoři petice naši nemocnici navštívili a snažili se zjišťovat veškeré aspekty některých našich vnitřních problémů či zjišťovat názory většiny zaměstnanců. Domnívám se, že každá instituce, nemocnice nevyjímaje, by měla své problémy řešit bez účasti široké veřejnosti, na úrovni svého managementu, eventuálně ve spolupráci se zřizovatelem. Podobná veřejná “řešení” vnímám jako velmi zbytečná až kontraproduktivní.

Ráda bych Vás ubezpečila, že kvalita zdravotní péče v ON Jičín je poskytována na standardní úrovni, i když v dnešní době v podmínkách velmi improvizovaných. Veškerý personál je nyní více či méně bohužel vtažen do koronavirové problematiky, přesto se snažíme zachovat kvalitní péči i o necovidové pacienty v co největším rozsahu, samozřejmě bez neakutních intervencí.

Konkrétně naše gynekologicko-porodnické oddělení se kromě akutní gynekologické péče též podílí na péči o pacienty na covidových jednotkách, pracujeme v očkovacím centru a samozřejmě se staráme i o covid-pozitivní těhotné a rodičky. Rádi bychom si i v této velmi složité době zachovali Vaši důvěru a pevně doufáme, že se společným úsilím podaří rychle zvládnout nejen koronavirovou pandemii, ale i naše vnitřní problémy, jejichž řešení je intenzivně hledáno i ve spolupráci s kompetentními osobami z vedení Královéhradeckého kraje.
Ještě jednou, prosím, přijměte omluvu za obavy způsobené touto peticí či různými mediálními výstupy některých našich kolegů. - Jsem přesvědčená, že pod tuto větu by se podepsala naprostá většina zaměstnanců ON Jičín.

S úctou a přáním pevného zdraví všem občanům z našeho regionu, MUDr. Klára Peštová, gyn.-por. oddělení ON Jičín

Hejtman Královéhradeckého kraje Radní pro Zdravotnictví KÚ KHK

Vážený pane hejtmane a ctěný pane radní - milý Zdeňku, srdečně vás oba Zdravím v této hektické době, kdy jsou naše kapacity již dlouho a velmi vydatně zaplněny pandemií.

O to víc mě překvapují ambice některých kolegů destabilizovat pověst kvalitně fungující nemocnice právě nyní. Pravdou je, že toto násilí z jejich strany trvá už nějakou dobu. Lze jen spekulovat o motivech - osobnostní ambice, kariérní, finanční ? Jako dlouholetý zaměstnanec ON Jičín už jsem zažil ředitelku a pár ředitelů a je mou povinností reagovat na skandální reportáž na CNN a ČT. Nevidí se běžně, aby lékaři očerňovali svou nemocnici a pokud tak učiní, musí být dobrý důvod. Neuvěřitelným se pro mě jeví použití anonymního zastřeného hlasu, měl jsem dojem, že tyto praktiky odnesl režim dávno minulý. Se současným ředitelem - ing. Slámou je velmi dobrá spolupráce od jeho nástupu. Je jedním z nadřízených, který vám nestojí stále za zády a věčně vše kontroluje, ale je korektním šéfem, podporujícím kvalitní projekty a aktivity oddělení a lékařů. Nikdy nebyl problém operovat na našem oddělení kromě našich pacientů i děti z Itálie, USA, Libye, Ukrajiny a logo naší nemocnice spolu s její fotografií otvíralo přednášky po většině Zemí EU, USA, Jižní Koreje, UAE, atd.- vždy mi bylo a je potěšením propagovat ON Jičín kdekoli, v československé ortopedické komunitě Znají Jičín všichni. O to více se musím ohradit proti současným podrazům. Historie jičínského regionu vždy bude vyslovovat jména primářů Voltra, Haina, Otteho, Kracíkové, Strejčka s úctou, nejsem si zcela jist, zda tak bude i těch ostatních…Hovořit dramaticky do televize o šikaně a kolapsu nemocnice, zvláště v této
době a navíc bez konkrétních relevantních a ověřitelných údajů je velmi riskantní a doufám, že dotyční za svá veřejná slova převezmou plnou odpovědnost. Chce-li se někdo vydávat za Mesiáše, musí k tomu mít charakterovou a osobnostní výbavu, která nekončí v kostelní lavici či před zrcadlem, ale projevuje se empatií a schopností čestného řešení různých názorů.

Věřím, vážení pánové, že budete přístupni detailní diskuzi, kdo a Z jakých skutečných pohnutek z naší nemocnice odešel, ale z mé pozice nemám vůči vedení nemocnice ani ty nejmenší výhrady. Řešte a suďte prosím spravedlivě !

Se srdečným pozdravem MUDr. Jan Charvát, CSc.

Člen: European Pediatric Orthopaedic Society, American Academy for Cerebral Palsy, Middle East Pediatric Orthopaedic Society, ČSOT, ale hlavně Zaměstnanec ON Jíčín