„Vloni jsme zavedli nový systém příjmu, který zjednodušil administrativu a upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Máme tedy lepší přehled o tom, kam finanční prostředky míří," připomněl mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Jednou z výhod nového systému je, že všichni žadatelé z loňského roku automaticky obdrží během dubna již vyplněné formuláře. Ty je nutné zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na Správu KRNAP.

Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy. „Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat," doplnil Radek Drahný.

Udělování příspěvku se řídí podmínkami z roku 2014. Zde jsou podrobně popsaná pravidla. Dokument je závazný pro žadatele i Správu KRNAP, k dispozici je na stránkách www.krnap.cz. Mají ho ale i obecní úřady.

„Upozorňujeme, že tento příspěvek z Programu péče o krajinu není možné kombinovat s novými agroenvironmentálně – klimatickými opatřeními, což jsou dotace ministerstva zemědělství na péči o travní porosty," připomněl mluvčí parku.

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.