„V hodnocení obou profesních skupin lékařů a sester dochází k dlouhodobému zlepšování," řekla manažerka kvality Krajské nemocnice Liberec Eva Nesládková.

Šetření probíhalo poprvé současně v liberecké a turnovské nemocnici.

Krajská nemocnice Liberec jako celek potvrdila významně nadstandardní kvalitu služeb a ve třetím šetření po sobě splnila podmínky obhájení certifikace Spokojený pacient a dosáhla ratingu A+ .

„Výsledků šetření si velmi ceníme. Je to nezávislé hodnocení pacientů, ze kterého plyne, že jsou spokojeni s péčí, poskytovanou v našich nemocnicích," ocenil výsledky generální ředitel a předseda představenstva krajské nemocnice Luděk Nečesaný.

Do sociologického šetření se zapojilo v liberecké nemocnici 1091 a v turnovské 284 pacientů, celkem tedy takřka 1375 respondentů. Návratnost dotazníků dosáhla hodnoty 84 procenta.

„Souhrnný index za celou Krajskou nemocnici Liberec tedy za obě nemocnice dosáhl hodnoty 81,2 procenta a samotná liberecká nemocnice zvýšila spokojenost z 80,9 procenta roce 2013 na aktuálních 81,4 procenta," doplnila manažerka kvality Eva Nesládková. „Na výsledcích je cenné, že ke statisticky významnému zlepšení došlo u tzv. měkkých dovedností personálu v dimenzi ´respekt- ohled- úcta k pacientům´, jejichž zlepšování není snadné. Obvykle vyžadují trpělivou a systematickou spolupráci managementu a personálu nemocnice. K tomu nepochybně přispívá skutečnost, že nemocnice se zapojuje do zmíněného projektu a pracuje se zpětnou vazbou od pacientů již od roku 2008," uvedl k výsledkům řešitel projektu Tomáš Raiter.

(njt)