Mnohokrát jsem na zasedáních zastupitelstva poukazoval na špatný, až katastrofální stav podstatné části komunikací v našem městě. Týká se to hlavně okrajových částí města. Mnohdy se jedná i o ty komunikace, na které se při nepatrných investicích do oprav v předchozích letech dostalo.  Svědčí to o nedostatečné kvalitě provedených prací a kontrole investora. Bohužel rozpočty let nedávno minulých pamatují na opravy chodníků a silnic stále méně. Přitom jenom na opravy těch nejhorších komunikací budou potřeba investice v řádu stovek milionů korun. Město Jičín má v tomto ohledu obrovský dluh a náprava tohoto stavu bude trvat mnoho let, a to i v případě, že do oprav komunikací bude investováno mnohem více prostředků než je tomu nyní.

Dle rozpočtů z let 2012-2017 hospodařilo město s dvěmi miliardami korun (2.141.078.539,-).

Z těchto prostředků je hrazen samotný chod úřadu. Za dané období šesti let je to cca jedna miliarda (cca 47 % z celkového rozpočtu)!!!!

Zbývající finance cca miliarda sto třicet pět milionů pokrývá výdaje na kulturu, školství, TS, dopravu atd. Tyto prostředky lze rozdělit na investice nutné pro kvalitní život všech obyvatel města a výdaje, které mohou počkat na to, až bude všechno důležité v pořádku.

Nejkřiklavější disproporce v investicích je mezi výdaji na sport a výdaji na dopravu. Jestliže v roce 2010 sport fungoval s dotací 13,4 milionu v roce 2012 to již bylo 27 milionů plus 12,85 milionu na úroky a splátky za zimní stadion,celkem tedy 40 milionů(3x tolik než v roce 2010), letos je to 51 milionů plus 12 milionů na úroky a splátky, tedy 63 milionů, to je 10x víc než bylo na letošní rok plánováno na dopravu! Na sport je letos plánováno 4,7x více prostředků než v roce 2010. Naopak na dopravu je plánováno v roce 2017 necelých 28% prostředků proti roku 2010!!! V období  2012-2017 bylo na sport rozpočtováno 215 milionů, k tomu můžeme ještě připočíst 8 milionů úroků za zimní stadion a 60 milionů splátek za totéž, celkem 283 milionů. Naproti tomu bylo na dopravu plánováno pouhých 51,6 milionu. Procentuelně je to z celkově plánované částky 335 milionů na tyto dvě kapitoly rozpočtu 15% na dopravu a 85% na sport. Z prostředků plánovaných na dopravu jde však do skutečných oprav jen něco málo přes polovinu, tedy kolem třiceti milionů za posledních šest let. Ostatní spolkne administrativa.

V období 2012-2017 bylo na dopravu + sport průměrně ročně plánováno 55,8 milionu. Jelikož do oblasti sportu bylo v minulosti investováno několik set milionů a do komunikací téměř nic bylo by dobré začít myslet na všechny občany města, nejen na zájmové skupiny, a vybudovat slušné chodníky a silnice pro všechny. K tomu je však potřeba vůle zastupitelů naklonit misku vah na druhou stranu a stabilně, po mnoho let dávat do oprav chodníků a silnic nejméně 35 milionů ročně. Zbývajících 21 milionů (1,5x více než v roce 2010) jistě potřeby sportu na běžný provoz bohatě pokryje. Jsem přesvědčen o tom, že chodníky jsou důležitější než tenisová hala a podobná zařízení.

Aby nedošlo k omylu, nemám nic proti sportu ani proti sportovcům. Je mi jasné, že bez dotací nemůže sport fungovat, ale musí zde být nastavena nějaká priorita. Kolik je zde lidí se sníženou pohyblivostí, maminek s kočárky a dětí na koloběžkách? Kolik je zde občanů, kteří nákladná sportovní zařízení nikdy nepoužijí? Chodníky a silnice však používáme skoro všichni a máme právo na to, aby jim byla věnována odpovídající pozornost.

Na vysvětlenou proč jsem k vyčíslení výdajů použil plánované rozpočty a ne skutečné čerpání musím konstatovat, že účetní závěrky jsou k dispozici jen v omezené míře. Nakonec to ale na celé věci nic podstatného nemění a uvedená čísla v zásadě souhlasí.

Jako občané města máme také právo, být seznámeni s návrhem rozpočtu v předstihu, dokud ještě není schválen. Pokud vím tak byl rozpočet zveřejněn v předstihu pouze 1x za posledních 20 let. Vícekrát k tomu nenašla radnice odvahu.

Pane starosto. Žádám Vás, abyste se vahou svojí funkce zasadil o to, aby se rekonstrukce chodníků a silnic stala prioritou města a aby již v rozpočtu na rok 2018 byla tato snaha reprezentována částkou, která by zaručovala, že budou v co nejkratší době opraveny ty komunikace, které jsou v katastrofálním stavu. A to dříve než se začnou rozpadat i ty, které jsou doposud celkem bez problémů použitelné.

Na závěr dopisu bych chtěl požádat Vás i celé zastupitelstvo, aby uvážilo možnost vyhlášení referenda o způsobu využití prostoru současného autobusového nádraží. Mám za to, že občané města mají právo vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat lokalita v těsném sousedství historického centra města. Jakákoliv změna v tomto prostoru bude nevratným krokem a s konečnou platností změní tvář této části města. Dle mého názoru vychází zveřejněný návrh v ústrety více stavebním firmám než potřebám cestujících. Velice mne udivuje, že by výstavba dle zveřejněného návrhu nevadila památkářům, kteří v případě soukromníků mají problém s každou výměnou okna atd.

Přeji Vám mnoho úspěchů v práci pro všechny občany města.

Vratislav Konečný