Za větrného počasí se v Ostružně sešli rodáci, usedlíci a přátelé, aby společně oslavili toto vzácné výročí - 790 let. V pestrém programu nechyběla mše v kostele Povýšení sv. Kříže a prohlídka kostela. Zajímavostí byla ukázka plně funkčních modelů vojenské pozemní techniky. Atraktivní podívanou pro diváky bylo taneční vystoupení Lukáška Frydrycha a Zuzanky Růžičkové - semifinalistů MČR. Program zpestřilo vystoupení dětí z MŠ pásmem básniček, písniček a tanečků.

K výročí vydala obec pamětní odznaky tzv. placky ve čtyřech variantách, pohlednice, omalovánky a obrázkovou knížku. Dále se chystá vydat obsáhlou publikaci o Ostružně.

Oslavy pokračovaly zábavným programem pro děti - skákací hrad. K poslechu a tanci hrála Příchvojanka. Pořadatelé připravili oslavu pečlivě a zaslouží si velkou pochvalu. A nakonec se přehnala nad Ostružnem dešt'ová přeháňka a zapršelo i trochu toho štěstí!

Zdena Richterová