BEJK:

• pohár, ve kterém hobík může předstihnout výkonostního běžce

• dětské kategorie

• speciální ceny v rámci jednotlivých závodů

• vyhlášení výsledků poháru při finále v Butovsi

Závody zařazené do 2. ročníku (sezóna 2012/2013):

1) 14. 10. 2012 Žabí běh, Prachov, závod i pro děti

2) 28. 10. 2012 Železnický kros, Železnice, pouze kategorie dospělých a mládež

3) 2. 12. Mikulášský běh na Bradech, Brada, závod i pro děti

4) 10. 03. 2013 Žabí běh, Prachov, závod i pro děti

5) ? xx. 04. 2013 Běh lípovou alejí, Jičín (zatím nepotvrzeno)

6) 01. 05. 2013 Železňák – Cidliňák, Železnice, závod i pro děti

7) 29. 06. 2013 Běh lužanskými hvozdy, Lužany, závod i pro děti

8) 12. 07. 2013 Butovský kros, Butoves, závod i pro děti

Sledujte aktuality a termínovku s propozicemi na www.behej.com

Informace: Martin Šandera, m.sandera@seznam.cz, 731 060 253

Akce se koná v rámci projektu „Setkávání s přírodou" podpořeného Královéhradeckým krajem. Ceny věnuje Muzeum přírody Český ráj a Pivovar Nová Paka a.s., který vaří Novopacké pivo.

Pravidla 2. ročníku poháru BEJK:

Pohár Běžec Jičínské kotliny (BEJK) vyhlašuje a koordinuje občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj.

Účastníkem poháru BEJK se stává automaticky každý účastník kteréhokoli závodu zařazaného do tohoto poháru, vítězem se stává účastník s nejvyšším součtem bodů.

Bodování kategorií dospělých na příslušných závodech bude probíhat dvojím způsobem. (i) Na většině závodů vítěz závodu získá 100 bodů, ostatní získají nižší počet bodů podle časového odstupu (body dle času). Jedná se o procentní vyjádření dosaženého času vzhledem k času absolutního vítěze závodu (body = čas vítěze / dosažený čas x 100), muži a ženy se hodnotí odděleně.
(ii) Na některých závodech všichni účastníci získají stejný, předem stanovený, počet bodů.

Bodování dětských a mládežnických kategorií je jednotné, za každou účast bude závodníkovi započten 1 nebo 2 body podle typu závodu. Při shodě bodů po finálním závodu rozhoduje lepší umístění ve finálovém závodu. V případě, kdy pravidla jednotlivých závodů dovolují mládežníkům a dětem startovat v hlavním závodu dospělých, získá závodník body za účast v hlavním závodu a nemusí běžet závod své kategorie. Body se nekumulují, za každý závodní den je možné získat body jen jednou. Při shodě bodů po finálovém závodu však bude zvýhodněn účastník své věkové kategorie oproti účastníkovi hlavního závodu.

Diplomy a věcné ceny získají první tři v každé kategorii při vyhlášení po finálovém závodu. V případě neúčasti umístěného na předních příčkách v konečném pořadí poháru, obdrží tento závodník poštou pouze diplom.

Kategorie pro 2. ročník (2012/2013): 1. předškoláci, 2. školáci, 3. mládež 15 – 17 let, 4. muži do 59 let, 5. muži 60 let a starší, 6. ženy do 44 let, 7. ženy 45 let a starší.
Zařazení do kategorií podle věku (konkrétně podle roku narození), se vztahuje k roku 2013, protože většina závodů proběhne v tomto roce.

Bodování závodů v 2. ročníku (2012/2013):

závod datum způsob bodování
Žabí běh (podzimní) 14. 10. 2012 30 bodů, děti a mládež 1 bod
Železnický kros 28. 10. 2012 body dle času, 15 – 17 let 2 body
Mikulášský běh na Bradech 2. 12. 2012 30 bodů, děti a mládež 2 body
Žabí běh (jarní) 10. 03. 2013 30 bodů, děti a mládež 1 bod
Běh lípovou alejí XX. 04. 2013 body dle času, děti a mládež 2 body
Železňák – Cidliňák 01. 05. 2013 body dle času, děti a mládež 2 body
Běh lužanskými hvozdy 29. 06. 2013 body dle času, děti a mládež 2 body
Butovský kros 12. 07. 2013 body dle času, děti a mládež 2 body