Výzvu s podrobnými podmínkami kraj zveřejní 1. července letošního roku. Registrace pořadových čísel pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci se uskuteční 2. září v 10 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

„O dotační program na kotlíkové dotace dlouhodobě evidujeme velký zájem. Stejně jako v předchozích kolech tohoto dotačního programu podpoříme žadatele, kteří se chystají pořídit si, nebo si již pořídili tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu místo nevyhovujícího zdroje vytápění. Po úspěšné registraci a zaslání žádosti dojde k vyhodnocení formálních náležitostí žádosti. V případě splnění podmínek následně žadatele vyzveme k uzavření smlouvy,“ popsal postup pro získání kotlíkové dotace hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán s tím, že o dotaci si mohou obyvatelé kraje požádat i zpětně.