Známou příčinou onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárního onemocnění - KVO) je kornatění tepen, lze se jí nějak účinně bránit?
Ano, u řady jedinců lze důslednou úpravou životního stylu, diety, vynecháním kouření a zvýšením pohybové aktivity KVO bránit. Preventivní opatřeni mají byt uplatňována po celý život, od narození až do stáří. Celopopulační prevence a prevence u osob s vysokým rizikem se musí vzájemně doplňovat. Přístup omezený pouze na osoby s vysokým rizikem je méně účinný. Stále ještě chybějí výukové programy zaměřené na celou populaci. Navzdory mezerám v našich poznatcích existuje velké množství důkazů pro intenzivní intervenci uplatňovanou na úrovni celé populace i v individuálním přístupu. Stále však ještě existuje prostor pro zlepšování intervence rizikových faktorů, a to i u jedinců s velmi vysokým rizikem.

Kolik pohybu by lidé měli zvládnout za týden?
Zdraví dospělí všech věkových kategorii by měli věnovat 2,5 až 5 hodin týdně fyzické aktivitě nebo aerobnímu cvičeni alespoň střední intenzity, nebo 1 až 2,5 hodiny týdně intenzivní fyzické zátěži.

Koho kardiovaskulární onemocnění ohrožují nejvíce?
Do této kategorie patří muži starší čtyřiceti let a ženy starší padesáti let, pokud jsou po menopauze. Dále přítomnost jednoho nebo více rizikových faktorů, například kouření, nadváhy nebo obezity, zvýšená hladina tuků v krvi, vysoký tlak  nebo cukrovka. Důležitá je také rodinná anamnéza.

Kolik pacientů připadá na Hradec Králové?
Celostátně, tedy i v Hradci Králové je téměř čtvrtina z registrovaných pacientů v ordinacích praktických lékařů pro dospělé sledována a léčena pro hypertenzní nemoci, téměř desetina pro ischemické nemoci srdeční a pro cévní nemoci mozku tři procenta pacientů.

Jakou roli u kardiovaskulárních onemocnění hraje dědičnost?
Dědičnost je důležitá, hodnotíme ji podle rodinné anamnézy předčasného rozvoje KVO nebo hlavních rizikových faktorů. Některé typy dědičných poruch dnes dovedeme již odhalit, týká se to zejména poruchy metabolismu tuků.

Co doporučujete lidem, kteří mají vysoké hladiny cholesterolu v krvi?
Nejprve je třeba stanovit příčinu vysoké hladiny cholesterolu a podle toho postupovat. Nejčastější postupy zahrnují důslednou úpravu životního stylu, diety, nekouřením a zvýšením pohybové aktivity. Pokud se nedaří dosáhnout úpravy vysoké hladiny cholesterolu v krvi, je třeba využít léky.

Kolik lidí umírá na onemocnění srdce a cév?
V České republice umírá ročně přibližně 100 tisíc lidí, z toho polovina na srdečně-cévní onemocnění. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací České republiky nemoci oběhové soustavy představují, s 216 tisíci hospitalizovaných osob v roce 2013, nejčastější příčinu hospitalizace.