Jméno je to příhodné, vždyť v překladu do češti znamená Hlídač bezpečí.

Kdo ho může využít? Prakticky každý, velký význam může mít pro děti a ženy. Vždyť například Policie ČR přijme denně jedno až dvě hlášení o napadení či znásilnění žen. Jedná se ovšem pouze o zlomek skutečného počtu útoků na ženy, jelikož trestný čin tohoto charakteru nahlásí pouze každá osmá žena, která se stala jeho obětí.

Samozřejmě, napadený nebo člověk v nouzi může zavolat na linku 112, ale to občas nestihne nebo není ve stavu, kdy by mohl komunikovat. Při využití aplikace by měla tato potíž pominout.

V případě nebezpečí, nebo přímo útoku, stačí jen zatřepat telefonem či poklepat na jeho displej, aby byl automaticky pořízen a do monitorovacího centra odeslán zvukový a obrazový záznamu krizové situace, společně s informací o přesné aktuální poloze uživatele v nesnázích. Hlášení během okamžiku přijme některý z operátorů monitorovacího centra a začne krizovou situaci řešit.

„Naše monitorovací centrum se může okamžitě spojit s Policií ČR a dalšími složkami záchranného systému. Z našich dlouhodobých zkušeností ovšem vyplývá, že naši operátoři zvládnou vyřešit většinu potenciálně rizikových situací také instrukcemi, jak se má osoba, která se cítí ohrožena, zachovat," popisuje praxi Mark Zicha, jednatel společnosti, která aplikaci v Česku provozue

„Ať už nakonec je či není nutný zásah policie, rozhodující je, že mají ženy možnost okamžitě si přivolat pomoc, kdykoli se cítí v nebezpečí," doplňuje.
Služba si nárokuje být také preventivní. Dlouhodobé statistiky ze všech zemí, kde je aplikace k dispozici, ukazují, že jen asi tři procenta přijatých hlášení vyžaduje zapojení policie či jiné složky integrovaného záchranného systému. Plných 92 % spuštěných poplachů je vyřešeno hovorem s operátorem monitorovacího centra.

Aplikace umožňuje i nastavení takzvaného režimu „kolaps", který počítá s tím, že člověk může být v situaci, kdy není schopen mobilem zatřást. Alarm se aktivuje automaticky po předem nastavené době nečinnosti telefonu, tedy když se nepohybuje.