Na jednu jízdenku nebo čipovou kartu lze dnes cestovat regionálními autobusy a vlaky Českých drah, nikoliv však spoji jiných dopravců a městskou hromadnou dopravou.

„Aby se soukromníkům nařídilo, že musejí splňovat nějaké předpoklady, to už nikdo neprosadil. Autobusoví dopravci na dálkových linkách si dělají, co chtějí, stejně jako dopravní podniky ve městech," řekl Dušek.

Velká část odbavovacího systému funguje. Byly zavedeny čipové karty Iredo, které akceptují všichni autobusoví dopravci na východě Čech, čtecí zařízení mohou vydávat i plně přestupní jízdenky. Je rovněž možné on-line sledovat pohyb jednotlivých vozidel. Na projekt získala firma Oredo, založená Královéhradeckým a Pardubickým krajem, dotaci téměř 50 milionů korun, celkové náklady jsou o 15 milionů korun vyšší.

Jednání o jednotné čipové kartě s Českými drahami (ČD) však skončila na poloviční cestě. Cestující mohou používat In Karty ČD i karty Iredo, na něž si nahrají aplikace druhého systému. To umožní cestování v regionálních autobusech i železničních spojích včetně přestupování a pořízení vícedenních jízdenek. Použitelná ale není elektronická peněženka obou systémů a systém neumožňuje evidovat počty a trasy cestujících.

Oredo také za více než 50 milionů s pomocí dotace EU pořídila odjezdové informační panely pro cestující, které je informují o jízdních řádech, spojích a výlukách. Rozšířil se systém a pracoviště dispečinku, vzniklo callcentrum a rozšířil se systém webových služeb a navigace řidičů.

Společnost Oredo založil Královéhradecký kraj v roce 2003, v roce 2011 přistoupil i Pardubický kraj. Ten ale poté měl k činnosti Oreda výhrady a postupně spolupráci omezil. Firmě vytýkal, že objednala příliš velký rozsah autobusové dopravy, a tím byl překročen rozpočet o desítky milionů korun. Velké problémy byly i se sestavováním jízdních řádů. Pardubický kraj si je nyní sestavuje s pomocí vlastních úředníků.