Návštěvy prezidentů v Hradci Králové

Prezident Tomáš G. Masaryk navštívil jako prezident Hradec 3x. Poprvé to bylo 11. října 1919, kdy byl uvítán před muzeem, kde se také konala slavnostní přehlídka vojska. Poté se v přednáškovém sále setkal se zástupci města, okresu, obcí i místních organizací.

Druhá návštěva byla vlastně jen zastávkou při jeho návratu z několikadenní cesty po severovýchodních Čechách, kdy se 13. 7. 1926 uskutečnila krátká zastávka na hradeckém nádraží, kde se pozdravil se starostou dr. Ulrichem a místními občany.

Třetí návštěva proběhla 24. 5. 1929, prezident byl uvítán na tehdejším Husově, dnes Masarykově náměstí, kde již stál jeho pomník. Prohlédl si novostavby na Ulrichově náměstí, areál nových školní budov v Lipkách, novou nemocnici a koželužskou školu.

Edvard Beneš jako prezidenta navštívil HK 30. 6. 1946 při návratu z návštěvy Malých Svatoňovic, České Skalice a Jaroměře. Uvítání prezidenta a jeho manželky Hany se uskutečnilo před Lékařskou fakultou v odpoledních hodinách. Prezidenta přivítal děkan fakulty profesor MUDr. František Smetánka. Poté si prezident budovu a zařízení fakulty prohlédl.

Klement Gottwald navštívil HK 19. 5. 1946 ne ovšem jako prezident, ale ve funkci předsedy vlády. Řečnil zde na předvolebním táboru lidu, který se uskutečnil na Ulrichově náměstí.

Prezident Antonín Zápotocký vykonal dvě návštěvy HK. První byla dvoudenní a uskutečnila se 26.-27. 9. 1953. Uvítání proběhlo na Ulrichově náměstí, prezident se večer se členy vládní delegace zúčastnil v hradeckém divadle představení veselohry Setkání s mládím sovětského autora Arbuzova. Následující den si prohlédl krajskou výstavu výrobních družstev v Domě odborů (Střelnice) a setkal se s představiteli kraje v Klubu SČSP (Steinského palác). Odpoledne odejel do Stěžer, kde navštívil místní JZD, promluvil na mírové manifestaci zemědělců a prohlédl si výstavu hospodářských zvířat.

Druhá návštěva se uskutečnila 17. 5. 1957. Prezident navštívil výrobní haly závodů ZVÚ v Kuklenách a strojíren v Plotištích n. Labem. Odpoledne pak promluvil na předvolební manifestaci občanů už na Gottwaldově náměstí.

Bohužel k návštěvu /návštěvy prezidenta Antonína Novotného nemáme dokumentovány a nevíme, zda a kolik jich bylo. Fotografie ve fondu nemáme. 

Návštěvu prezidenta Ludvíka Svobody máme dokumentovanou z roku 1970, fotografie jsou z návštěvy ČKD v Plotištích dne 22.6.1970. O jiných návštěvách bohužel dokumentaci nemáme.

Ani návštěvu Gustava Husáka jako prezidenta v HK nemáme podchycenou. Máme fotografie z jeho návštěvy v ZVÚ v roce 17. 2. 1971 a z Národních dožínek v Hradci Králové z roku 8.-10. 9. 1972, kdy zde byl v čele stranické a vládní delegace jako první tajemník ÚV KSČ.

(Historické snímky pocházejí z fotoarchivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a jsou zveřejněny se souhlasem instituce.)

Jaroslava Pospíšilová, Muzeum východních Čech Hradec Králové