Společnost tu bude nejen své výrobky prodávat, ale  chybět  nebude ani společenský prostor, který umožní dětem  a dalším  pianistům, kteří nemají možnost mít nástroj doma a nemohu tak  cvičit. V salonu se zároveň uskuteční  komorní koncerty profesionálních hráčů i amatérů, například ze základních uměleckých škol.