Náchodský deník má k dispozici dokument z prosince loňského roku, kterým Lesy ČR jednu výzvu k vydání majetku zamítly. Podle podniku byl majetek řádu po 2. světové válce konfiskován na základě dekretů prezidenta Beneše, nikoliv až po únoru 1948. „Výzva byla Lesy ČR posouzena jako nedůvodná v celém rozsahu…," uvádí se v dokumentu. Podnik takto rozhodl u třech podaných výzev.

„Další podané výzvy Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově Lesy ČR dále vyhodnocují a v dané chvíli není možné jakkoli předjímat možné závěry o jejich důvodnosti či nedůvodnosti," uvedl Zbyněk Boublík, mluvčí státního podniku.

Ke stanovisku Lesů ČR přispěly pravděpodobně archivní dokumenty, které vloni předal řediteli Státního pozemkového úřadu náchodský starosta a nyní i poslanec Jan Birke (ČSSD). Náchodský deník o existenci dokumentů informoval jako jeden z prvních. Jedním z nich je návrh na konfiskaci od Okresního národního výboru (ONV) Broumov, druhým je tehdejším ministerstvem zemědělství připravené rozhodnutí o konfiskaci.

„Jsou zde velmi závažné důkazy, že nároky benediktinů nesplňují kritéria pro církevní restituce," tvrdí Birke. Podle něj by mohlo jít o prolomení Benešových dekretů.

Podle advokátky řádu Aleny Štumpfové opatství uplatnilo řádně nárok na vydání jeho historického majetku, který vlastnilo k 25. únoru 1948. Nárok je podle ní v souladu se zákonem.

„Předpokladem úspěšného uplatnění restitučního nároku je prokázání existence církevního subjektu, jeho právní kontinuita, předložení dokladu o vlastnictví tohoto majetku a způsobu, jakým církevní subjekt tento majetek pozbyl, t.j. dokladu o přechodu tohoto majetku na československý stát, to vše k datu 25.2.1948 a po tomto datu," vysvětluje advokátka. Opatství si podle ní zajistilo veškeré doklady z archivních fondů ministerstva zemědělství, jejichž součástí je i složka obsahující materiály pokusu bývalého ONV v Broumově a obcí, spolků a stran na Policku a Broumovsku, aby se majetek řádu konfiskoval podle dekretů a rozparcelovaný přidělil „jménem všeho lidu" Čechům, zemědělcům, dělníkům, živnostníkům.

„Zemský národní výbor v Praze však ONV v Broumově vyrozuměl, že konfiskace církevního jmění nepřichází v úvahu," tvrdí advokátka. Ministerstvo zemědělství však přesto na základě podnětu ONV v Broumově připravilo návrh výměru ministra zemědělství ČSR Júlia Ďuriše z prosince 1946 o konfiskaci podle jednoho z dekretů. „Výměr však nebyl se všemi náležitostmi a obvyklým úředním postupem nakonec jako rozhodnutí vydán," upozorňuje Alena Štumpfová. Podle ní Zemský národní výbor tehdy zabránil protiprávnímu zabrání církevního majetku, tedy zneužití dekretů.

Převor benediktinských opatství v Praze-Břevnově a v Broumově Petr Prokop Siostrzonek už vloni uvedl, že i přes odluku kláštera v Broumově od kláštera v Břevnově za války, vždy existovala symbióza břevnovského a broumovského opatství. „Až politická situace v roce 1938-39 přinutila prakticky Broumov a Břevnov, aby došlo k oddělení. Po roce 1945 se však zase opatství spojila a zase to byl představitel břevnovský, který chtěl život v broumovském klášteře rozvinout za pomoci českých benediktinů z amerického opatství z Chicaga. Pak to samozřejmě přerušil únor 1948. Je tady však pořád kontinuita spolupráce břevnovsko-broumovské," vysvětloval.

Některé odhady hovoří o tom, že stovky hektarů původně benediktinských pozemků na Broumovsku mají hodnotu stovek milionů korun. Převor však vloni na Náchodsku uvedl, že benediktinům se nevrátí „rýžoviště zlata". „Není zde extra bohatý region a situace, stav toho, co by případně bylo vráceno, není takový, aby to bylo, jak si někdo představuje, jako rýžoviště zlata," prohlásil převor. Případné výnosy z pozemků by se podle něj vraceli do objektů, například do obnovy broumovského kláštera.

O vydání sporných pozemků nyní bude rozhodovat Státní pozemkový úřad. Pokud vydání zamítne, řád se může obrátit žalobou na soud.

Agentura ČTK uvedla, že příjem žádostí o vydání církevního majetku skončil 2. ledna, protože ale výzev zaslaných na konci roku bylo mnoho, úřady je teprve postupně sčítají.

Vývojem situace, obsahem historických dokumentů a vysvětlením benediktinů se budeme zabývat i nadále.