„Mám s sebou knížku a myslím, že ji přečtu skutečně celou. Moje dcera, která je ve vedlejším okrsku, si s sebou dokonce vzala notebook a doufá, že si v komisi dodělá bakalářskou práci," líčila v pátek „frmol" ve volební místnosti v jedné malé vesnici u Chrudimě Jana Pecková. Jak dodala, při zdejší obvyklé 30procentní volební účasti zdejších pět členů volební komise obstará za celé dva dny voleb pouhých třicet lidí…

„První den minulých voleb a pak sčítání hlasů mě bavilo a čas utíkal. Ale hlavně při druhém kole senátních voleb, kdy už skoro nikdo nechodil, jsme si četli, některé kolegyně pletly, luštily se křížovky," potvrdila Věra Bížová z Choltic na Pardubicku.

Dobře placená nuda? Nikoliv. Sehnat do řady komisí mladé lidi bývá velký problém, čas tu zabíjejí často hlavně důchodci. „Odměna je podle mého názoru poměrně nízká," shodují se Deníkem oslovení členové komisí.

Odměny komisím

- Odměna člena okrskové volební komise činí 1300 Kč, odměna zapisovatele 1500 Kč a odměna předsedy okrskové volební komise 1600 Kč;
- Konají-li se volby do zastupitelstev obcí či krajů společně s volbami do některé komory parlamentu (nyní případ Náchodska, Chrudimska a Svitavska) , navyšuje se tato odměna o 400 Kč, a v případě konání 2. kola voleb do Senátu o dalších 200 Kč;
- Členům komise, kteří nejsou v pracovním poměru, ale jsou výdělečně činní, přísluší navíc náhrada ušlého výdělku ve výši 43 Kč/hod, nejvíc však 340 Kč/den;
- Odměny se daní, nově se však z nich nestrhává zdravotní pojištění.
Zdroj: Ministerstvo vnitra