V rámci květnových Staročeských trhů si téměř pět set návštěvníků města prohlédlo umělecká díla v interiéru školy, další přijeli na samostatnou výstavu letošních maturitních prací, které si tu mohli prohlédnout v uplynulém víkendu ve výstavním sále školy.

„Na maturitní práce se přijeli podívat nejen rodiče, známí absolventů a umělecká veřejnost, ale také mnozí noví zájemci o studium na naší škole," řekla pro Krkonošský deník ředitelka Jana Rulcová.

Podle ní i tak škola získává přímo na místě další přihlášky ke studiu v příštím roce. Ředitelka se netají tím, že zájem o umělecké obory v posledních letech všeobecně poklesl. „Dříve jsme odmítali desítky zájemců, dnes už se tak neděje," tvrdí odborní učitelé. Důvodem je nejen rukodělná a umělecká vyspělost absolventů devítiletek, ale také podmínky pro jejich pozdější uplatnění na trhu.

Nové obory jsou
 už zaplněné

Turnovská škola má například naplněné nové obory kovářů, rytců a zlatníků, několik volných míst je ještě v oboru broušení drahých kamenů. Podle ředitelky Jany Rulcové se jedná o jeden z nejstarších oborů školy, který je však náročný po stránce umělecké i řemeslné. Není tedy divu, že mladí lidé dávají všeobecně přednost oborům jednodušším, přestože právě šperk z přírodního kamene si ponechává svoji trvalou hodnotu.

Školu letos opustila padesátka začínajících umělců, z nichž někteří už mají zajištěnou existenci ve vlastních či cizích dílnách, nebo přecházejí na další akademická studia.
Podle současného zájmu vedení školy předpokládá, že i v novém období naplní všech pět studijních oborů a restaurátorské obory vyšší odborné školy.

Otakar Grund