Nová budova městské knihovny Turnov se právě od základů rýsuje ve Skálově ulici. Na původní budovu určitě řada čtenářů bude vzpomínat s velkou nostalgií, ale ani tady se život zcela nezastaví.

Nová knihovna by měla být dokončena v prosinci 2025, v první polovině roku 2026 by tedy stávající objekt mohl být volný pro další užití. „Na jednání rady města byly v polovině května probírány možnosti dalšího využití budovy v Jeronýmově ulici, až dojde k přemístění knihovny do novostavby v ulici Skálova,“ poznamenala mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.

Zvažována byla varianta pronájmu projektu za účelem komunitní činnosti organizací poskytujících aktivity a služby pro rodiny, děti a mládež. Centrum pro rodinu Náruč by tak mohlo prostory využít pro projekt podpory rodin v náročné situaci, Středisko volného času Žlutá ponorka by zde mohlo mít svůj výtvarný ateliér i další zázemí pro rozšíření činnosti. Existuje i možnost zřízení dětské skupiny nebo zázemí pro vzdělávání.

S tím souvisí i předpoklad, že v době plánované realizace projektu na zřízení nové úplné školy v Turnově 2 a přesunu škol budou třeba rezervní prostory pro dočasné umístění některých tříd. V současné době se právě varianta pronájmu objektu pro účel komunitního domu i varianta prostorové rezervy spojené s logistikou projektu NOVÁ ŠKOLA 2026 jeví jako nejreálnější. Vyjádřila se pro ni také rada města.

Mezi další zvažované možnosti patří konverze současné budovy knihovny na bytový dům. V případě této varianty momentálně existuje zásadní omezení v podobě územního plánu. Ten totiž pozemek a objekt řadí do ploch občanského vybavení. Zvažována byla i přeměna prostor objektu na ordinace lékařů s cílem do Turnova přilákat další speciality. V Turnově ale aktuálně vznikají jiné ordinační prostory, ať už v ulici Skálova nebo 5. května. Dá se tedy předpokládat, že prostorové kapacity jsou nyní dostatečné. „Poslední varianta, o které se hovořilo na jednání rady, a to prodej budovy, se jeví jako nejméně pravděpodobná. Město se zatím původní budovy knihovny zbavit nechce, přestože nemá naléhavou potřebu jejího využití,“ doplnila Štrauchová.

Zároveň lze předpokládat, že při dalším využití objektu bude v delším časovém horizontu nutné počítat se stavebními úpravami, jako je postupná výměna oken i vstupních dveří, oprava střechy, rekonstrukce hygienického zařízení a pod.

Městu Turnov se na výstavbu nové knihovny podařilo získat dotaci z programu IROP. Investice dosáhne necelých 112 milionů korun, dotace činí 68 milionů, další dotační titul město Turnov využije pro vnitřní vybavení.