Roste tam 18 rodinných domků

Celý záměr s rozšířením bytového fondu v obci se zrodil už v roce 2009, kdy se začalo s výkupem pozemků a zhotovením představební dokumentace, následně byly stavební parcely pro osmnáct rodinných domků nabídnuty veřejnosti k odkupu. Poté se začalo s budováním přístupové cesty a shrnutím orné půdy, nakonec nastoupily do práce firmy, které začaly s přípravou inženýrských sítí a postupně vybudovaly kanalizační, vodovodní, elektrické a plynové přípojky.

Největší stavební ruch na sídlišti začal panovat v loňském roce, kdy se majitelé pustili do budování svých nových domovů. Na jaře letošního roku se začalo s výstavbou veřejného osvětlení a nových chodníků podél přístupové cesty a po sídlišti. V této době jsou těsně před dokončením.

V druhé polovině srpna je naplánováno položení asfaltového koberce a osazení přístupového schodiště pro pěší, po kterém bude v září následovat kolaudace. Sídliště by mělo být tím mělo být kompletně dokončené. Téměř dokončena je i většina rodinných domků a jejich majitelé se už pomalu zabydlují, zbývající jsou v konečné fázi stavby.

Ulice se jmenují podle starostů

„Záměrem této významné investiční akce bylo přilákat do městyse mladé rodiny a tím snížit věkový průměr obyvatel v obci. Na sídlišti též vzniknou tři nové ulice, kde bude platit přednost zprava a rychlost omezena na 30 kilometrů za hodinu. Ulice ponesou jména prvorepublikových starostů obce a to Pražákova, Hejzlarova a Dynterova," uvedl starosta městyse Josef Král.

Jiří Mach