V Hradci Králové na Brněnské třídě se pohybovaly kolem sta mikrogramů na 
metr krychlový vzduchu, v Pardubicích na Dukle byla situace ještě o něco horší. Překročení zdravotních limitů, které jsou 50 mikrogramů na kubík, hlásil v pátek i Trutnov.

Zatím však nedošlo k trojnásobnému překročení norem, aby musel být vyhlášen signál regulace velkých průmyslových podniků. Rozptylové podmínky výrazně ovlivňuje průmysl, ale také doprava nebo lokální topeniště.

„Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se nepříznivé rozptylové podmínky mohly v nejbližších dnech zlepšit," uvedli meteorologové.

Smog halí nejen velká města, ale i venkov. Ušetřeny ho jsou pouze Krkonoše, Českomoravská vrchovina a částečně Orlické hory.

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi i malé děti nebo senioři by měli omezit fyzickou zátěž. U dospělých lidí bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.