Plán oprav výtluků bude zpracován do poloviny března a bude mimo jiné respektovat kategorii silnice a její dopravní význam, časovou potřebu oprav a náročnost prací na jednotlivých silnicích.

„Osobně chci, abychom zajistili jednoduché opravy po letošní zimě co nejdříve, a to na všech krajských silnicích, nicméně rozsah a časový harmonogram lze určit až poté, co bude definitivně zjištěn stav našich komunikací po zimě. Budu velmi rád, když se nám v horizontu dalších tří měsíců podaří odstranit ty největší škody, které způsobila uplynulá zima," prohlásil Martin Červíček, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy.

Kraj musí počítat s tím, že si opravy vyžádají více peněz, než tomu bylo loni. „V loňské sezoně bylo investováno na opravy emulzí s kamenivem více než dvaadvacet milionů a téměř pětatřicet milionů korun na opravy teplou balenou směsí do neupravených výtluků," uvedl dále Červíček.

Na letošní rok je na opravy prozatím schváleno celkově zhruba 49 milionů korun. „Při porovnání průběhu uplynulé a současné zimní sezony je podle Martina Červíčka zcela zřejmé, že musí dojít k dodatečnému a také výraznému navýšení prostředků krajského rozpočtu na tyto druhy oprav. „Přičemž předpokládám, že výsledná částka nakonec převýší tu z loňské sezony, kdy odstranění škod vyšlo asi na 57 milionů korun," dodal.