Pro připomenutí. Jednalo se workshop v aule Lepařova gymnázia, kterého se účastnili studenti gymnázia, obchodní akademie a obyvatelé německého města Erbach. Diskutovalo se na téma migrace, integrace a multikulturalismu a soužití národů. Místostarosta města Mgr. Petr Hamáček následně vysvětlil, že základní ideou projektu bylo posílit evropskou identitu založenou na společných historických hodnotách. Svůj pohled na situaci představili obyvatelé Erbach, kteří mají údajně bohaté zkušenosti dlouhodobým soužitím s národnostními menšinami a mohli tak předat své zkušenosti ostatním účastníkům. Tolik zkráceně tisková zpráva města.

Ve skutečnosti šlo o PŠM mladých. My, kteří jsme byli na vojně, víme, že se jedná o zkratku politického školení mužstva. Mladé generaci se v rámci workshopu podprahově valily šrouby do hlavy o spasitelnosti Evropské unie a multikulturalismu, který je obohacující a přináší prosperitu a o integraci muslimů, která byla jen našinci špatně pochopena a musí být proto náležitě vysvětlována. Jiná doba, stejné metody.

Bohužel místostarosta nepochopil, přestože povoláním učitel dějepisu, že multikulti politika je zvrácená ideologie, která dnes umírá. Nepochopil, že tragický omyl Evropské unie, Mutti Merkel a její willkomenskultur nemůže být nikdy přiznán, neboť chyby se přec v politice nikdy nepřiznávají. A proto vystupuje jako Vati Hamaczek a snaží se vzbudit u mladé generace, že Junckerova Evropská unie má naději na úspěch. Neví, že společné evropanství je chimérou, protože v Evropské unii jsou si přece všichni rovni, ale pouze a jen někteří jsou si ještě rovnější. A když ti rovní nebudou rovnější poslouchat, se zlou se pak potáží.

Je zarážející, že nikdo na workshopu nezmínil, že Hesensko (tolik oblíbené místostarostou) je centrem nejradikálnějších islámských saláfistů, nejtvrdší islámské linii odmítající jakoukoliv modernizaci. Buď jde v tomto případě o úmyslné zamlčení skutečnosti, a pak se jedná o politickou korektnost v pravém slova smyslu, nebo o neznalost, a pak o to horší. Bohužel účastníci workshopu a ani on nepochopili, že integrace pro muslimy znamená, že se integrují do již existujícího muslimského společenství a s většinovou (zatím) společností nechtějí mít vcelku nic společného.

Příznačné je i to, že se projekt konal s finanční podporou 150.000 Kč od Česko-německého fondu budoucnosti, kdy tento fond financuje i vláda Spolkové republiky Německo. Že by pouhá dobročinnost?

Tak čekám na oslavu tohoto projektu, čekám na oslavu kultury násilí při sexuálních útocích v Kolíně nad Rýnem, na oslavu útoku ve Würzburku, útocích v Paříži, Calais, Vídni, v Manchesteru i v Londýně, v Kielu i v Berlíně.

PS. Ale přece jenom jedno doporučení, spíše povinnost pro sluníčkářského politika (a že jich je i u nás dost):„Do každé sluníčkářské rodiny alespoň jednoho muslimského migranta na celou neděli. A nejlépe na celý rok."

Oldřich Distel