Ta má zpestřit procházky místních i návštěvníků města, informovat o životě a chovu tohoto společenského hmyzu a přilákat zájemce do areálu učiliště, který nabízí prohlídku arboreta i další včelařské zajímavosti. Populárně naučný projekt nasavrcké školy podpořila stodvacetitisícovým příspěvkem Nadace ČEZ. Ucelený soubor naučné včelí stezky tvoří informační tabule z hraněného a deskového řeziva.

„Hlavním cílem stezky je návštěvníky inspirovat a vzbudit v nich zájem o další informace o fungování společenství včely medonosné. Každá informační deska obsahuje kromě zajímavých poznatků také hravé otázky ze života včel, jejichž správné odpovědi jsou uvedeny vždy na tabuli ve formě QR kódu, případně na našich webových stránkách," uvedla Miroslava Novotná z SOUV Nasavrky.

Přírodní památka
Část nasavrckého Včelího inspiromatu je instalována v městském parku blízko učiliště, na nějž přímo navazuje přírodní památka Kaštanka s unikátní výsadbou kaštanovníku setého. Ke svým procházkám jej hojně využívají místní rodiny i návštěvníci města. Stezka zájemce zavede také přímo do areálu učiliště, jenž široké veřejnosti nabízí například prohlídku včelařského arboreta s dalšími poznatky z hmyzího života nebo speciální prodejnu včelařských potřeb a včelích produktů.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Střední odborné učiliště v Nasavrkách dlouhodobě pracuje na šíření poznatků ze života a chovu včel, jejichž blahodárného vlivu široká veřejnost využívá nejen v oblasti stravování nebo kosmetiky.

Ve vybudování včelí stezky jej podpořila Nadace ČEZ prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj různých veřejně prospěšných projektů.

„Škola již šest desítek let vychovává včelařské odborníky a prostřednictvím vzdělávacího centra, pořádaných táborů, přednášek i soutěží zapojuje i širokou veřejnost včetně dětí. Na Včelí inspiromat jsme přispěli, neboť je dalším krokem v její osvětové činnosti a přirozeně propojuje aktivně trávený volný čas s poznáváním tajů a zákonitostí přírody," sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.   Nadace ČEZ