Je to nejpoškozenější bunkr v celé pohraniční obranné linii, protože si ho Němci vybrali na odzkoušení svých zbraní. Přesto to partu pěti kamarádů, které od dětství zajímá vojenská historie, neodradilo. Pěchotní srub T-S 19 Turov v Jestřebích horách nad obcí Rokytník si vybrali pro svou zálibu. Jinému by tady běhal mráz po zádech, ale jim nevadily ani propadlé stropy a provalené stěny, poškozené municí.

Museli vyklidit odpadky za desetiletí

Pěchotní srubu T-S19 s krycím názvem Turov se nachází nad Rokytníkem u silnice mezi Stárkovým a Červeným Kostelcem. Obránci objektu měli mít za úkol bránit v případě boje cestu od Stárkova, který už ležel v Sudetech, do vnitrozemí. A právě tento objekt si vybrala parta nadšenců, když se jednoho dne rozhodla, že si pro svou zálibu pořídí jeden z bunkrů bývalého vojenského opevnění, které mělo sloužit k obraně hranic proti Třetí říši před druhou světovou válkou.

Na objektu začali pracovat v roce 2009 a jak říkají, nejhorší byly začátky, kdy bylo potřeba vyklidit z celého objektu odpadky, které sem lidé odhazovali dokonce po celá desetiletí. Chvíli prý také trvalo, než lidi odnaučili odkládat odpad do okolí objektu. Byly prý i chvíle, kdy se rozmýšleli, zda má smysl ještě pokračovat. Usoudili ale, že když se dostali z nejhoršího, už toho nenechají a budou pokračovat na dalším zvelebování bunkru.

Parta nadšenců z občanského sdružení Klubu vojenské historie si také zažádala u české armády, aby byl objekt převeden do jejich vlastnictví. To se doposud kvůli složité administrativě nepodařilo. Přesto svoje úsilí na zvelebování bunkrů nevzdávají.

„Stále čekáme na vyřízení dokladů, abychom neinvestovali značné finanční prostředky do cizího majetku. Máme už vyrobené střílny a všechny ocelové prvky, ale čekáme, abychom objekt nezabetonovali, a pak o to nepřišli. Většinu věcí si vyrábíme sami a vše podle originálních plánů," svěřil se jeden z nadšenců Jakub Joudal.

Nejvíce financí je z vlastních kapes

Hlavní zdroj financí pochází z hospodaření jejich sdružení, v němž je členský příspěvek sto korun na měsíc. Na činnost klubu přispívá pěti tisíci korunami ročně i město Broumov, kde má sdružení registraci. Občas se podaří sehnat i nějaký dar od firem. Mimo to ale vkládají do oprav další nemalé prostředky z vlastních zdrojů sami členové. Nejsou to jen finance, ale téměř většina jejich volného času.

„Jak se nám podaří získat objekt do vlastnictví, jsme připraveni alespoň zepředu jej dát do původního stavu, v jakém byl v roce 1938. Ze zadní části chceme zachovat současný stav, aby bylo vidět, co s tím Němci udělali. Propadlý strop a provalenou stěnu chceme proto zachovat zčásti i zevnitř. Bude vidět, že objekt měl velkou odolnost," upřesnil Jakub Joudal.

Parta má v plánu objekt přizpůsobit tak, aby na něm byl ukázán ucelený přehled vojenské historie. Chce však nabídnout i něco jiného, než je k vidění v jiných objektech.

Pro veřejnost je objekt zpřístupněn každý poslední víkend v měsíci, ale prohlídka je možná i po dohodě.