Zrekonstruovaná komunikace č. III/28611 spojuje obce Ploužnice a Syřenov. Druhá stavba, komunikace č. III/2843, je spojnicí města Lomnice nad Popelkou a obce Bítouchov. Renovací prošel úsek Rváčov – Syřenov.

„Původní komunikace byly ve špatném stavu, nevyhovovaly standardům pro bezpečnou a pohodlnou dopravu a byly porušeny četnými trhlinami a výtluky. V rámci stavebních prací byl proveden nový asfaltový kryt, rekonstrukce všech propustků, seříznutí a obnova krajnic a vyčištění příkopů. Součástí byl prořez dřevin, obnova vodorovného a výměna svislého dopravního značení," popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Stavbu silnice č. III/2843 prováděla firma Geosan Group a.s., rekonstrukce komunikace III/28611 byla realizována sdružením firem „Ploužnice – Syřenov COLAS- M- Silnice" s vedoucím společníkem COLAS CZ a.s.

Průběh opravy
„Smlouvy mezi Libereckým krajem a oběma zhotoviteli byly podepsány v květnu a hned poté začaly stavební práce. Obě stavby se realizovaly souběžně a v souladu se smlouvou a původním časovým harmonogramem. Rekonstrukce byly dokončeny v červenci, kdy byl také na obou komunikacích obnoven provoz v režimu předčasného užívání," dodává ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.

Projekt Rekonstrukce silnic ve Rváčově a Syřenově byl financovaný z Regionálního operačního programu, kde je sto procent uznatelných nákladů hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Silnice do Syřenova stála 18 milionů bez DPH a náklady na rekonstrukci cesty na Rváčov jsou 14,4 mil. bez DPH.