Ten byl dosud pro zdravotně postižené téměř nedostupný. I do přízemního přednáškového sálu vede několik schodů. Do pater barokní budovy se dosud chodilo jen po úzkém kamenném schodišti.

Protože se jedná o historickou budovu, bylo nutné umístit výtah mimo budovu. Vozíčkáři a lidé s pohybovými problémy ho najdou za budovou, směrem od silnice. V rámci rekonstrukce k němu vznikl zcela nový dlážděný chodník.

První výstava, kterou si tak v muzeu budou moci prohlédnout i zdravotně hendikepovaní bude Krásné baroko. „K vidění budou nádherné obrazy královédvorské rodačky Renaty Greiner a úžasné skleněné objekty Roberta Kaufmana," sdělila Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea. Výstava začíná 6. září.

Nejen výtah, i střecha

Rekonstrukce ale zahrnovala i další náročné opravy. Došlo k celkové rekonstrukci střechy. „Osinkocementová krytina byla nahrazena přírodní břidlicí. Byla opravena nadstřešní část komínového tělesa a vrácena do původní podoby, byla obložena přírodní břidlicí," uvedla Veronika Tomková z odboru rozvoje .

Nová expozice, věnovaná tradici výroby vánočních ozdob ve městě i v regionu, začne vznikat po prázdninách. „Všechny exponáty máme již shromážděné," uvedla Jiřičková. Součástí expozice bude dílna, kde si lidé výrobu vánočních ozdob vyzkouší .