Informační centrum Obnovitelné zdroje se znovu zařadilo do cyklu prohlídek již desátého ročníku Královéhradecké Muzejní noci. Letošního ročníku se zúčastní osm institucí z řad galerií a muzeí, do kterých bude vstup zdarma. Muzejní noc začíná v 18 hodin a končí úderem půlnoci.

Prohlídky do strojovny elektrárny začínají vždy v celou hodinu, poslední prohlídka je od 23 hodin. Prohlédnout si můžete i Infocentrum Obnovitelných zdrojů.

Zájemci budou moci navštívit malou vodní elektrárnu Hučák, která v roce 2012 oslavila 100 let od uvedení do provozu. Vedlejší informační centrum připravilo nejen pro malé návštěvníky, ale i pro dospělé interaktivní expozici obnovitelných zdrojů věnovanou výrobě elektrické energie. Informační centrum nabízí např. model tornáda, model využití solární energie a model využití síly větru. Návštěvníci budou moci shlédnout film Energie ze Šumavy v každou celou i půl hodinu. Sběratelé si budou moci zakoupit turistickou známku a turistickou vizitku či nálepku.