Příslib pokračování kotlíkové dotace zazněl zatím jenom z Moravskoslezského kraje. Jiné kraje sice projevily zájem, o dotační prostředky se ale zatím nepřihlásily. Mezi nimi je i Královéhradecký kraj.

„Věřím, že hejtmani budou reflektovat na potřeby občanů a ze svých rozpočtů přispějí svou krajskou polovinou do společného programu," vyzval  hejtmany k akci ministr životního prostředí Tomáš Podivínský.

„Jsme přesvědčeni, že příležitost k výměně kotle by měli dostat občané všech krajů. Je třeba vyvrátit argument, který zazněl například z Karlových Varů, že kotlíkové dotace jsou pouze pro kraje zatížené extrémním znečištěním ovzduší," reagoval předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Podle novely zákona o ovzduší čeká výměna starých kotlů již velmi brzy půl milionu českých domácností. Na kotel dostanou lidé příspěvek až do výše šedesát tisíc korun. Cílem je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů  z kotlů na tuhá paliva.