S dluhy má podle průzkumu společnosti KRUK zkušenost čtvrtina obyvatel Královéhradeckého kraje.

Většina z nich se pro pomoc obrátí ke svým nejbližším, téměř dvě třetiny také na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta ale nemá páky, jak lidem ve finanční nouzi pomoci.

„Pokud by se lidé obrátili na ČSSZ či na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) s žádostí o pomoc v tíživé finanční situaci, vzniklé například kvůli dluhům, úřad by jim žádnou peněžitou dávku nemohl poskytnout, neboť to nepatří k jeho agendě. ČSSZ občanům v zásadě vyplácí jen důchody a dávky nemocenského pojištění, na které vznikl při splnění podmínek nárok," upozorňuje Pavlína Röslerová z oddělení komunikace ČSSZ.

Pomůže úřad práce

S případnou žádostí o příspěvky a dávky, kterými stát řeší pomoc v hmotné nouzi jako jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc se musí lidé obrátit na krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

„Lidem, kteří by se v tíživých finančních situacích přece jenom na ČSSZ obrátili, informace naši fundovaní zaměstnanci samozřejmě poskytnou – a nasměrují je na úřady práce," vysvětluje Röslerová

ČSSZ je největší a v rámci státní správy České republiky zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.

Přínos ČSSZ do státního rozpočtu tvoří více než třetinu všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a o příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.

„Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie," dodává Röslerová.