Nejstarším vozidlem byla Tatra 815, repasována před čtyřmi roky. Vozový park tvoří další cisterna Tatra 815, dopravní automobily Avia, Nissan Navara a Nissan Patrol. „K odsouhlaseným financím z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů jsme museli sehnat další peníze. To se podařilo za přispění jednoho milionu od Libereckého kraje a zbytek šestimilionového nákladu uhradilo město," připomněl lomnický starosta Josef Šimek.

Na základě výběrového řízení vyrobilo vůz pro šestičlenné družstvo THP Polička. Vozidlu Tatra Terra T 815 na podvozku R55 požehnal farář Jan Sládek. Při slavnostním předání hejtman Libereckého kraje Martin Půta připomněl, že velká část požární ochrany stojí na dobrovolných hasičích „ Jsem rád, že fond Libereckého kraje, ve kterém je každoročně 15 milionů korun, mohl přispět ke spolufinancování lomnické techniky," upřesnil.

Jaroslav Lorenc z prováděcí firmy ocenil snahu města a vedení jednotky, že aktivně spolupracovaly při stavbě vozidla. „Vedli nám někdy ruku v konstruktérské činnosti a my jsme rádi, že jsme jim mohli vyhovět."

Náměstek ředitele HZS Libereckého kraje Jaroslav Vízner se netajil radostí nad novým vozidlem. "Jsem rád, že je starší technika nahrazována novou, a to jak u HZS, tak hasičských jednotek obcí. Vím, že ruku v ruce s technikou je nutné mít připravené lidi, kteří ji obsluhují. Pokrytí profesionálních jednotek není jednoduché a zdejší jednotka je využívána často," řekl.

Hasičské vozidlo bylo pokřtěno Popelka. "Je to proto, že pohádková nádherná Popelka byla dobrotivá. Pro vozidlo, které bude lidem přivážet jistotu, pomoc a naději je to jméno výstižné," uzavřel Martin Stránský, velitel jednotky.    Věra Nutilová