Lomnické sídliště už několik let trápí řadu problému. Jako největší se ukazuje nedostatek parkovacích míst. Zastupitelé se proto rozhodli začít jednat a spolu s obyvateli připravují projekt na jeho regeneraci.

JEDNA ZÁSTAVBA

„Máme pouze jednu panelovou zástavbu a řekl bych, že se nejedná o úplně typické sídliště. To vznikalo postupně od padesátých let a bohužel se tam od jeho vzniku mnoho neudělalo. Doba ale pokročila a pomalu se začaly objevovat nedostatky. Hlavní problém vidíme v nedostatku parkovacích míst," vysvětlil místostarosta Zdeněk Rajm a dodal, že v době vzniku sídliště ne každá rodina vlastnila auto.

„Dnes mají automobil úplně všichni, některé rodiny i dva, takže je to znát. Především odpoledne nebo večer, kdy auta stojí úplně všude i na místech, která k tomu nejsou uzpůsobena, například trávnících," zamýšlí se druhý muž radnice, jenž má pocit, že tento trend se rozmohl až v posledních letech.

Stáří panelové zástavby odpovídají i místní komunikace a chodníky.

Zastupitelé chtěli situaci řešit už v minulosti. Bohužel ale Lomnice nesplňovala jednu z podmínek dotačního titulu, který je na regeneraci sídliště vypsán a z městského rozpočtu by ji nemohli uskutečnit. „Jedním z předpokladů na získání státních peněz bylo, že minimálně sto padesát bytů musí být v panelu, což mi nemáme. Polovina bytů je postavena z cihel. Myslím si, že poprvé v letošním roce ministerstvo tuto podmínku vyřadilo. Proto jsme už neváhali a začali konat," objasnil Zdeněk Rajm proč projekt nebyl spuštěn dříve.

Aby dotace byla městu přidělena, muselo rovněž proběhnout projednání s veřejností.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Mezi obyvatele byl tedy na přelomu září a srpna rozeslán dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit k tomu, co je na sídlišti nejvíce trápí. Rozesláno bylo přes pět set dokumentů, zpátky na radnici jich dorazila přibližně čtvrtina, tedy sto dvacet osm. Vyhodnocení přineslo nejen fakta, ale také překvapivé odpovědi. Za největší pozitivum lomnického sídliště považují obyvatelé jeho velikost, klid nebo zdejší zeleň. Naopak mezi negativa uvedli právě parkování, stav komunikací a téměř většině se nelíbí zanedbaný objekt samoobsluhy. „Ten je bohužel v soukromých rukou a majitel s námi nekomunikuje. Takže tady máme svázané ruce a jen omezené možnosti řešení. Nedávno jsem ale podali podmět na stavební úřad, aby tam provedl kontrolní prohlídku, jelikož ten objekt je opravdu ve velmi špatném stavu a majitelel se o něj dlouhodobě nestará," posteskl se místostarosta Zdeněk Rajm, kterého velmi překvapila odpověď na otázku týkající se venkovních sušáků na prádlo a klepadel na koberce. „Očekával jsem, že o ně lidé už nebudou mít zájem, ale přes padesát procent si je přeje zachovat. Nevím jestli to někdo ještě dneska využívá, ale mi samozřejmé jejich přání budeme respektovat," ujišťuje Rajm a pokračuje: „Podle mě se na výsledku podílel věk respondentů, kteří dotazník vyplnili. Upřímně si myslím, že mladí se tím nezabývali," zamýšlí se místostarosta a předpokládá, že začátkem příštího roku by měl být zpracovaný projekt, jehož nedílnou součástí bude rozdělení na etapy.

Během roku 2017 by pak město chtělo kompletně dokončit projektovou dokumentaci tak, aby v roce 2018 mohlo zahájit první fázi.