Čísla z odboru životního prostředí města jsou varující. V loňském roce bylo kalamitním kůrovcem na Turnovsku napadeno přibližně 1700 m3 smrkového dřeva. Na začátku roku 2016 bylo ještě nezpracováno, případně nově objeveno 500 m3 kůrovcového dřeva. Zvýšený stav kůrovce upozorňuje na možnost, že v roce 2016 může dojít k plošné kalamitě v místech smrkových porostů. Městský úřad Turnov, státní správa lesů, proto vyzývá vlastníky smrkových porostů, aby co nejdříve provedli kontrolu ve svých lesích a tuto kontrolu po 10 až 14 dnech opakovali. Zabránit šíření kůrovce lze totiž pouze pečlivou prevencí.

Včasné a důsledně pravidelné vyhledávání a asanace je alfou a omegou úspěchu při boji s kalamitním hmyzem. Týká se to nejen napadených stromů, ale i dříví, které je pro kůrovce atraktivní. Jako jsou smrkové polomy a silnější, nebo v lese ponechané zbytky po těžbě. Asanace se provádí pokácením napadených stromů a jejich vyvezením od smrkových porostů na vzdálenost minimálně 500 metrů. Nebo také odkorněním či chemickou asanací. A co říkají k poznávání diagnózy odborníci? Smrkový kůrovcový strom lze rozpoznat podle výskytu drtinek (drobných pilin) na patě stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. U tohoto stromu následně žloutne, usychá a opadává jehličí a začne opadávat kůra. Nebezpečné z hlediska šíření kůrovce nejsou staré souše. Při zjištění kůrovce ve svém lese je potřebné v ochraně porostů postupovat v souladu s platnými předpisy a spolupracovat při realizaci asanace a ochranném opatření s místně příslušným odborným lesním hospodářem, kterého zde převážně vykonává místně příslušný revírník Lesů ČR. V zájmu vlastníka lesa je potřebné upozornit i na kůrovcové stromy v sousedním vlastnictví.

(jm, kp )