Zavedený scénář

Scénář setkání se léty v podstatě nemění. Oficiální program zahájilo hodinu po poledni položení věnce a květů u památníku odboje, který připomíná padlé ve II. světové válce. Po československé hymně zazněly projevy, oficiální část akce uzavřela Internacionála… Areál byl plný stánků s pouťovým zbožím a občerstvením, nechyběly soutěže určené dětem, které k setkání neodmyslitelně patří. Kulturnímu programu pak vévodila dechovka Stříbrňanka. Kolem dvanácti, třinácti set účastníků, z velké části seniorského věku, si užívalo nefalšované pohody a radosti ze setkávání se známými stejného politického ražení.

Diskuzní stan

V projevech řečníků se logicky objevilo téma blížících se krajských voleb, do kterých určitě komunisté nepůjdou bez ambicí. „Lidé jsou velice naštvaní a jsou znechucení tím, co se u nás dnes děje. To by mohlo komunistům přinést víc hlasů ve volbách. Ovšem mám obavy, aby se ta naštvanost neprojevila i tím, že lidé k volbám nepůjdou vůbec, což by prospělo pravici. Myslím si, že je nutné lépe veřejnost informovat o tom, jaký je program KSČM, jak pracují její poslanci, senátoři a zastupitelé, pak tu bude šance na úspěch," řekl Orlickému deníku rodilý „Šarišák" Ján Drab, který žije od roku 1950 v Lanškrouně a je jedním ze zakladatelů akce na Lázku. Na podobná témata se hovořilo i v diskuzním stanu.
Jedním z protagonistů debat v diskuzním stanu byl poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. „Lidi zajímá, jakým způsobem bychom změnili sociální politiku našeho státu, jak bychom řešili současnou krizovou situaci a zda jsme připraveni jít nejen do krajských vlád, ale i do zodpovědnosti za vládu v celé republice. Musím říci, že máme připravenu řadu kvalifikovaných lidí, že odpovědi, tedy netriviální odpovědi, máme. A že si uvědomujeme, že ve vztahu k tomu, jak vláda mění náš sociální systém, jak se nám hroutí zdravotní systém a jakým způsobem se hospodaří, to nebude jednoduché. Mám ale pocit, že ti, kdo se ptali, získali důvěru v to, že naši kandidáti jsou, a to nejen na krajské úrovni, schopni  uspět,"  uvedl k diskuzi europoslanec.

Nechyběli radikálové

Opět k nepřehlédnutí byl na Lázku stánek Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ). Jejich zástupci šli i s místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem v čele průvodu k památníku odboje a položili k němu věnec. Pořadatelům setkání byli ovšem radikální mládežníci spíše trnem v oku, KSČM se od nich totiž distancuje. „Jejich extrémní názory jsou v rozporu s našimi stanovami a s tím, co KSČM chce a o co usiluje. Jako členka strany s jejich radikálními názory nesouhlasím. Chci pracovat pro lidi a určitě ne takto," prohlásila na adresu Svazu mladých komunistů Československa Hana Horská z Moravské Třebové, která je jedničkou na kandidátce KSČM pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje. Mladé komunistické radikály dokonce neváhala nazvat „ostudou levicového hnutí u nás".
Místopředseda SMKČ David Pazdera na její slova zareagoval: „Stále nás přibývá. Počet našich členů se od zakládajícího sjezdu v roce 2008 zpětinásobil. Naše šílená vláda, která stejně neušetřila vůbec nic a bez skurpulí obírá lidi, k nám doslova mladé nahání. K současné KSČM jsme otevřeně kritičtí. Její vedení je naprostou součástí systému u nás a na dnešním stavu se podílí. Narozdíl od odéesáků a socialistů ovšem dostává už jenom ty drobky od stolu. Tím myslím konkrétně Vojtěcha Filipa. Předseda komunistické strany, která má být zástupkyní zbídačovaných lidí, poskytuje advokátní služby kmotrovi  ODS panu Dlouhému a má řadu dalších aktivit, s nimiž nemohu souhlasit a nenechávají mě chladným. Vojtěch Filip musel na posledním sjezdu svůj post předsedy obhajovat i ve druhém kole volby proti zástupci skutečně komunistické obrody strany, kterým je pro mě Stanislav Grospič. Vojtěch Filip byl pak zvolen především proto, že velkou většinou delegátů byli placení funkcionáři strany, na které je vyvíjen tlak toho, kdo je platí. Jsou kritické hlasy, ale ty se jen hromadí v redakci Haló novin a netisknou se. Politika KSČM mi dnes připadá jako parodie seriálu Okres na severu."

Mládí prý bývá takové

Laskavěji se na adresu členů SMKČ vyjádřil europoslanec  Jaromír Kohlíček. „Extrémi- smus je do určité míry znakem mládí. Mladí  se snaží problémy vidět černobíle, vyhrocují situace, ale je pravda, že pro politické strany není černobílé vidění přínosem a voliči je ani od nich nechtějí. Extrémní názory mladých chápu, nakonec je lepší, když mají extrémně levicové postoje, než když jdou s Dělnickou stranou. To, že se nemůžeme shodnout v extrémních řešeních, je ale samozřejmé. S přibývajícím věkem a zkušenostmi se ale extremisté obvykle stanou realisty," prohlásil mimo jiné.