ŘSD má před sebou jeden z klíčových kroků, který ovlivní chystanou výstavbu dálnice D11 v úseku z Trutnova Stříteže na hranice s Polskem. Podstatně se promítne do termínu zahájení stavby. ŘSD během srpna až září rozjede výkup pozemků na této trase. Jsou jich stovky a patří do dvanácti katastrálních území.

„Záleží, jak rychle se nám podaří vykoupit pozemky a získat stavební povolení, a jestli se neobjeví překážky, které by bránily zahájení stavby. To je skutečně alfa a omega pro budování dálnice na Trutnovsku,“ potvrzuje Michal Doubek, investiční referent z krajské správy ŘSD v Hradci Králové.

Finální počty pozemků ještě nejsou stanoveny. V současné době se zpracovává záborový elaborát stavby. „S každým majitelem musíme jednat a uzavřít kupní smlouvu, aby pozemky přešly pod ŘSD. Můžeme vykupovat jen ty části pozemků, které zasahují do trasy dálnice, nikoliv celé,“ vysvětluje Doubek.

Právě kvůli blížícímu se výkupu pozemků ŘSD otevřelo 1. července v Trutnově v budově městského úřadu informační kancelář, kde je jednou týdně občanům k dispozici pro osobní jednání. „Nemáme zatím informace, že by existoval někde problém, ale to je tím, že zatím nebyly stanoveny výkupní ceny pozemků. Uvidíme, co způsobí, až vlastníci obdrží návrhy smluv, jak budou reagovat na ceny, stanovené znaleckými posudky,“ říká právník ŘSD Dušan Jarolín.

Na trase dálnice bude nutné rovněž vykoupit šest domů v Poříčí, které čeká demolice. „Všude jinde se dálnice vyhýbá zastavěnému území,“ upřesňuje Michal Doubek. S lidmi, které čeká odkup nemovitostí kvůli stavbě dálnice, zástupci ŘSD jednali v prosinci 2018. „Budeme s nimi průběžně komunikovat. Znalec již byl na místě, viděl nemovitosti a zpracovává znalecké posudky,“ dodává.

Znalecké posudky soudního znalce stanoví rovněž ceny za pozemky v dané lokalitě. „Počítáme s tím, že ne všude mohou být lidé spokojeni s výkupní cenou,“ uvědomuje si právník ŘSD Dušan Jarolín.

Licitovat o penězích však nebude možné. ŘSD se musí striktně řídit zákonem. „Ceny si neurčujeme my. Nemůžeme je stanovit vyšší ani nižší, než určuje zákon,“ upozorňuje Jarolín.

„Musíme se držet zákona číslo 416/2009 Sb., který hovoří o tom, že výkup nemovitosti je za 1,15 násobek odhadní ceny. Jakmile vstoupí v platnost novela zákona, schválená v červnu Poslaneckou sněmovnou, tak to bude 1,5 násobek odhadní ceny. Při výkupu pozemku tvoří částku osminásobek ceny za metr čtvereční. Jedná se o pole a louky, které nesmí být zatíženy nemovitostí,“ vysvětluje právník ŘSD.

„Obecně máme zkušenosti s výkupem pozemků, že někteří lidé nechtějí pozemky prodávat, mají k nim určité vazby. Máme však velmi silnou vyjednávací pozici, kterou ještě posílí schválení novely zákona, stanovující vyšší cenu za nemovitosti. Zprovoznit dálnici mezi Polskem a Českou republikou je pro stát priorita,“ připomíná Dušan Jarolín.