Zvýšit povědomí o nejvyšších českých horách by měla nová akce Krkonoše – tundra v srdci Evropy. Ta začala ve středu a potrvá celý měsíc.

„Kampaň se zabývá flórou a faunou arkto – alpínské tundry. Kreativní zpracování vychází ze skutečnosti, že jména rostlin a živočichů, kteří zde žijí, působí leckdy podivuhodně až magicky – kyhanka sivolistá, kropenáč vytrvalý, čepičatka rašelinná, zoubkočepka mechovitá, okáč rudopásný," přiblížil koncept Roman Heřman, ředitel společnosti Leones Production, která zakázku vyhrála.

„Klíčový vizuální motiv je typografickým zpracováním těchto jmen. Jde o podobný princip, jako když pilot ve slavném Malém princi nakreslí krabici a Malý princ si hned představí, že je uvnitř beránek a jak je veliký. Tento způsob podněcuje fantazii, zvědavost a chuť dozvědět se víc," upřesnil Tomáš Roreček, autor kreativního řešení.

„Kampaň má za cíl dostat do povědomí veřejnosti, že v Krkonoších máme něco tak vzácného, že to nenajdete nikde jinde na světě, a proto to musíme chránit podobně, jako chráníme třeba historické památky. Krkonoše nejsou jen sportovní areál pro outdoorové sporty, ale hlavně místo unikátní přírody z celosvětového pohledu," připomněl ředitel Správy národního parku Jan Hřebačka.

Krkonoše jsou unikátní. 
Ale víme to?

Díky unikátním přírodním podmínkám se v Krkonoších vytvořila a uchovala oblast arkto-alpínské tundry, která je přírodní klenotnicí toho nejcennějšího, s čím se lze v našich horách setkat. Právě to chce Správa národního parku připomenout české veřejnosti prostřednictvím kampaně Krkonoše – tundra v srdci Evropy

Druhová rozmanitost krkonošské květeny a fauny je nejvyšší ze všech okolních středoevropských pohoří. Najdete zde například 500 druhů mechů, přes 250 druhů lišejníků, více než 1000 druhů hub, asi 1300 druhů brouků, 280 druhů ptáků a více než 1000 druhů motýlů.

„Úkolem a cílem národního parku, je ochrana přírody. Nástrojem, který k tomu ve značné míře využíváme, je komunikace s veřejností. Dlouhodobě se snažíme místním obyvatelům a návštěvníkům pomocí různých komunikačních aktivit vysvětlovat a připomínat, v čem spočívá hodnota národního parku a proč je nutné ho chránit. Krkonošská tundra je bez debat hlavním důvodem, proč v Krkonoších národní park máme," řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

V duchu kreativního konceptu nové kampaně je připravena inzerce, rozhlasový spot, internetové bannery, outdoorová reklama, PR články i aktivity na sociálních sítích. Důležitou součástí jsou veřejné osvětové akce na náměstích pěti vybraných měst (Jablonec, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Praha).

Příběh vzniku arkto-alpínské tundry je jedinečný. V období čtvrtohorního zalednění postupoval ze severu ledovcový štít, s nímž pronikala až do střední Evropy severská tundra. Hřebeny hor se staly křižovatkou, na které došlo ke sblížení severské a alpské přírody. Když se později výrazně oteplilo, ledovce opět ustoupily k severu nebo do vysokých poloh Alp. V té době se nejvyšší hřebeny Krkonoš staly ostrovem, který od ostatních pohoří dělil rozlehlé středoevropské lesy. V dlouhodobé izolaci se zde ocitlo mnoho zástupců flóry a fauny dávných dob ledových.