„Krajské školy, domovy důchodců, či galerie, to jsou příklady institucí, za které kraj ušetří v následujícím roce milionové částky. Za vším stojí výhodné burzovní obchodování," sdělil Martin Holek z tiskového odboru kraje.

„Kraji se podařilo úspěšně nakoupit na Českomoravské komoditní burze v Kladně elektrickou energii a plyn pro naše organizace formou centrálního nákupu. Výsledná úspora v porovnání s loňským rokem je v součtu asi 13 a půl milionu korun ročně," vysvětlil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Mezi organizacemi a společnostmi, které byly zahrnuty do centrálního nákupu energií, jsou školy a školská zařízení, domovy důchodců a ústavy sociální péče, muzea, nebo zdravotnická a kulturní zařízení.

Nákup proběhl na období 2016 – 2017, kraj tak ušetří v následujících dvou letech celkem 27 milionů korun.

„Jen dodávku elektrické energie dohromady využívá 145 organizací zřizovaných nebo založených Královéhradeckým krajem. Zemní plyn je dodáván do 116 krajských organizací," uvedl Martin Holek.